24 sty 2018

W naszej szkole realizowany jest projekt „Przedsiębiorczy uczeń kluczem do sukcesu”

Projekt ma na celu tworzenie szkolnej firmy jako nowej usługi dla uczniów w tym niepełnosprawnych. Uczniowie technikum ekonomicznego w ramach warsztatów z udziałem właścicieli firm poznają specyfikę prowadzenia firmy uczniowskiej oraz podstawowe prawa ekonomiczne a nabyte umiejętności wykorzystają w praktyce prowadząc pod okiem nauczycieli samodzielnie firmę usługową na terenie szkoły.