28 lut 2018

„Nic się nie zdarza, jeśli nie jest wpierw marzeniem” – Carl Sandburg

Dnia 22 lutego 2018 roku naszą szkołę zaszczycił swoją obecnością pochodzący z Cieszanowa, prof. UW dr hab. Waldemar Czachur, wykładający od 2006 roku w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1996 roku Pan Waldemar Czachur ukończył lubaczowskie LO. Początkowo studiował filologię germańską w WSP w Rzeszowie, a po trzech latach otrzymał stypendium niemieckiego rządu na studia w Niemczech, w Essen i Bochum. Na swoim koncie posiada liczne artykuły naukowe, monografie oraz książkę pt. „Jak rozmawiać z Niemcami”, powstałą przy współpracy z Panem Kazimierzem Wóycickim.

Pan profesor zdradził nam, w jaki sposób, mimo tak młodego wieku, udało mu się osiągnąć wielki sukces i udowodnił, że kluczową rolę w życiu człowieka odgrywają marzenia i determinacja. Należy wyznaczać sobie cele , gdyż w rzeczywistości nie istnieją bariery, które mogą nas całkowicie ograniczyć. Ludzie, jeśli tylko chcą, są w stanie odnaleźć się w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Tak też było w przypadku naszego gościa.

Spotkanie miało charakter otwartego dialogu, więc każdy uczestnik mógł zadać nurtujące go pytania. Dzięki odpowiedziom na nie, dowiedzieliśmy się m. in. jak wygląda dzień z życia profesora czy relacje ze studentami. Pojawiły się również inne kwestie – dotyczące dialogu polsko – niemieckiego oraz relacji naszych rodaków z sąsiadem z zachodu. Profesor chętnie dzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami.

Na koniec głos zabrał Pan Edward Dziaduła, który podsumował całe spotkanie.

Dzięki temu spotkaniu dowiedzieliśmy się, że każde nawet najskrytsze marzenia mogą się spełnić, jeżeli tylko z uporem będziemy dążyć do wyznaczonego sobie celu. Pochodzenie z małej miejscowości czy niewielkiego miasta wcale nie musi świadczyć o braku perspektyw na przyszłość. Jesteśmy dumni, że Pan Profesor Waldemar Czachur pochodzi właśnie z naszych stron.

Joanna Szymańska