18 kw. 2018

ZAPROSZENIE na spotkanie w sprawie ofert pracy

Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie informuje, że w tegorocznych Dniach Otwartych naszej Szkoły po raz pierwszy weźmie udział firma ENPROM Sp. z o.o. z Warszawy zajmująca się budową i modernizacją linii średniego i wysokiego napięcia w Polsce i za granicą.

Firma ENPROM zaprezentuje swoje stanowisko w pierwszym z dniu imprezy, tj. we wtorek 24 kwietnia 2018 r. w godzinach 9:00-12:00 na hali sportowej naszej Szkoły. W tym czasie będzie można porozmawiać z przedstawicielami firmy i wziąć udział w konkursach z drobnymi upominkami od firmy.

Firma ENPROM postanowiła nawiązać współpracę z naszą Szkołą, gdyż rozpoczyna program dla absolwentów szkół średnich technicznych i zawodowych, w ramach którego oferuje ona tym absolwentom dobrze płatne miejsca pracy stabilną perspektywę zatrudnienia w firmie. Istotne dla naszych uczniów jest przede wszystkim to, że firma nie wymaga doświadczenia i gwarantuje przyuczenie do wykonywanej pracy, co jest doskonałą szansą dla naszych uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych cenionych na rynku pracy. Mimo, że program jest skierowany głównie do tegorocznych absolwentów, zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu z firmą również naszych byłych absolwentów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego powiatu.

Bliższe informacje na temat zatrudnienia będzie można uzyskać w czasie spotkania z przedstawicielami firmy ENRPOM, które obędzie się o godzinie 12:30 w czytelni naszej Szkoły bezpośrednio po pierwszym dniu imprezy.

Poniżej znajdą Państwo więcej bliższe informacje o firmie oraz link do strony internetowej.


 

ENPROM – jedna z czołowych polskich firm budownictwa elektroenergetycznego działająca w kraju i za granicą. Realizuje kontrakty, jak również prowadzi prace eksploatacyjne dla krajowego operatora systemu przesyłowego (PSE) i współpracuje z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi (m.in. PGE, TAURON Polska Energia, Energa, Enea) realizując „pod klucz” budowy, przebudowy i remonty linii 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz traktów światłowodowych typu OPGW i ADSS. Spółka jest generalnym wykonawcą (EPC) i zapewnia obsługę prawną na każdym etapie projektu.

 

 

 

ENPROM istnieje od 2011 roku. Firma posiada nowoczesny park maszynowy oraz własną pracownię projektową, dział badań i rozwoju, komórkę prawną, a także grupę negocjatorów i specjalistów z zakresu infrastruktury, środowiska czy też zarządzania projektami. ENPROM jest członkiem CIGRE, CENELEC oraz PKN i realizuje wielomilionowe inwestycje w Polsce i za granicą (np. w Dani, Irlandii, na Litwie).

 

 

www.enprom.pl


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie!