26 kw. 2018

Talent Powiatu Lubaczowskiego i Wyprawka na Studia

Drodzy Uczniowie.

Zachęcamy do udziału w X edycji programu Talent Powiatu Lubaczowskiego. Regulamin i wzory nominacji znajdują się na naszej stronie oraz na stronie internetowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Lubaczowie.

Wypełnione nominacje (najlepiej komputerowo) wraz z załącznikami należy składać do wychowawcy klasy w terminie do 25.05.2018 r.

Jednocześnie przypominamy tegorocznym maturzystom, że  wnioski  „Wyprawka na studia” należy złożyć do 25 maja 2018 r.  – do pedagoga szkolnego lub  do 30 maja 2018 r. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45. 

Uwaga: Wniosek mogą złożyć także uczniowie, którzy w ubiegłych latach uzyskiwali tytuły, a nie składają nominacji w roku bieżącym.
„Wyprawka na studia” jest jednorazowym wsparciem finansowym dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w programie.

Życzymy Wam wielu sukcesów w rozwoju Waszych uzdolnień i talentów. Pamiętajcie o tym, że każdy z Was ma wiele uzdolnień, talentów, które powinien odkryć, by z radością przygotowywać się do dorosłego życia!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

 

Dokumenty do pobrania:


Maturzyści: