15 maj 2018

Program stypendialny dla absolwentów Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia

Absolwentów Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia zapraszamy do zapoznania się z programem stypendialnym „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka.

O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych środowisk, którzy chcą podjąć studia na państwowych uczelniach wyższych.
Wypełniony formularz wniosku stypendialnego, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pl, a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw i ew. rekomendacją – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Rozwiń Skrzydła” (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji oraz regulamin i formularz wniosku: http://www.batory.org.pl/