24 maj 2018

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się w roku 2018 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”.

Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.pcprlubaczow.pl/ lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy ulicy Piłsudzkiego 8 bądź dzwoniąc pod numer telefonu (16) 7362087.