13 cze 2018

Rządowy program „Dobry Start”

Program  „Dobry Start” jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej.

W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Aby otrzymać wsparcie, należny złożyć wniosek.

Ulotka informacyjna
  
Więcej informacji na stronie internetowej:  www.mpips.gov.pl