07 wrz 2018

PIERWSZY DZWONEK! RUSZAJ PO STYPENDIUM

W związku z rozpoczęciem nowej edycji programu Stypendia Świętego Mikołaja 2018/2019 z ogromną przyjemnością zapraszamy uczniów Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia do składania wniosków stypendialnych w terminie do dnia 21 września 2018 do godz.: 12:00.

Aktualny regulamin wraz z załącznikami znajduje się na portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl w zakładce “O programie” po prawej stronie w części „do pobrania” (po zalogowaniu w zakładce “Dla szkół”).

Wnioski należy złożyć do szkolnego koordynatora programu: Anny Śliwa – pok. 3 (warsztaty szkolne).

 

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.