20 gru 2018

SPOTKANIE AUTORSKIE Z DR. MARKIEM SIKORSKIM

19 grudnia  w Zespole Szkół im. gen J. Kustronia gościł dr Marek Sikorski – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, publicysta, autor wielu książek o zróżnicowanej tematyce, m. in. książek popularnonaukowych o mitach związanych ze smokami : „Smok wawelski w kręgu mitu i historii, „Na tropach smoka wawelskiego” oraz „Smoki i smokobójstwo”. Ostatnio wydał też kilka zbiorów krótkich opowiadań: „Sen dziwny i straszny”, „Upiór w lustrze”, „Diabelski młyn”, „Człowiek zwany psem” i „Mroczna kaplica cmentarna”. Jego publikacje ukazywały się w języku polskim, niemieckim, czeskim.

„Smoki i smokobójstwo” to temat pierwszej z dwóch prelekcji, które dr Sikorski tego dnia wygłosił na spotkaniu autorskim z młodzieżą naszej szkoły. Motywem smoków, jako historyk sztuki, zainteresował się podczas badań nad ikonografią sakralną. Okazuje się, że z tymi tajemniczymi gadami wiąże się wiele historycznych zagadek.  Na stałe też zawładnęły legendami, przypowieściami i opowiastkami dla starszych i młodszych.

Prelegent z niezwykłą wnikliwością zaprezentował efekty swoich wieloletnich badań naukowych poświęconych tej tematyce. „Smoki to nie tylko legenda – mówił dr Sikorski – na ich temat znajduje się wiele wzmianek w Biblii, na przykład w Apokalipsie św. Jana. To klucz do zrozumienia, jaką rolę odgrywały smoki w cywilizacji chrześcijańskiej. A Biblia to autorytet, dawniej nikt nie poddawałby w wątpliwość tego, co w niej napisano, dlatego teologowie i uczeni bardzo poważnie traktowali temat smoków”.

W dawnych czasach wierzono nie tylko w istnienie smoków, ale również w to, że smocza krew, sadło i kości smoka lub tzw. smoczy kamień miały właściwości lecznicze.

Druga prelekcja dotyczyła „Legendy Artura Grottgera (1837-1867). Dramat i idea niepodległości”. Pan Marek Sikorski swoją opowieść o polskim malarzu, jednym z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim, ilustratorze, rysowniku, poparł bardzo bogatym materiałem ilustracyjnym przedstawiającym dzieła artysty.

Artur Grottger malował obrazy o tematyce historycznej, obrazy związane z martyrologią narodową. Sławę przyniosły mu cykle rysunków o tematyce nawiązującej do tragedii  powstania styczniowego i walki o wyzwolenie narodowe.

Pisarz podkreślał uniwersalizm i ponadczasowość malarstwa Artura Grottgera. „To artysta zaliczany do grona największych polskich patriotów, to człowiek o wielkim sercu i miłości do Ojczyzny”. „Kocham Polskę i kwita!”- to słynne słowa  malarza, które nie są frazesem, lecz echem dawnej polskiej maksymy rycerskiej: „Amor Patriae Nostra Lex”.

Prelekcjom towarzyszyły niezwykle ciekawe i inspirujące autorskie wystawy dr. Sikorskiego „Na tropach Smoka Wawelskiego” oraz „Smoki i smokobójstwo”.