04 lut 2019

KONKURS NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM – WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy w swojej twórczości plastycznej przedstawią tematykę palenia tytoniu w aspekcie: obowiązującego prawa,  propagowania przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego, norm i obyczajów środowiska,  uzależnienia od tytoniu,  kreowania wizerunku człowieka, który nie pali papierosów, wpływu palenia tytoniu na zdrowie z uwzględnieniem aspektu biernego palenia.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do przygotowania plakatu z hasłem antytytoniowym promującym zdrowy styl życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Prace powinny ukazywać społeczno – ekonomiczne, zdrowotne i moralne skutki uzależnienia od tytoniu.

Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane w formacie A3/A2

Każda praca powinna mięć swój tytuł.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace (dotychczas niepublikowane).

Prace wraz z oświadczeniem należy złożyć do pedagoga do 26 kwietnia 2019 r.

Załączniki (regulamin i oświadczenia) dostępne na stronie internetowej  https://wsse.rzeszow.pl/promocja-zdrowia/kampanie-i-akcje-prozdrowotne/konkursy/konkursu-na-plakat-z-haslem-antytytoniowym