27 lut 2019

„W kręgu rozważań o miłości…”

W labiryncie życia młody człowiek nieustannie musi dokonywać wyborów, nie wiedząc, którą drogą pójść – czy tą, o której mówi się tak głośno w mediach i większość młodych podąża w tym kierunku, czy może tą, która nie jest modna – aczkolwiek też wybierana – jednak przez mniejszość…

Z okazji Święta Zakochanych – w piątek – 8 lutego odbyło się w naszej szkole spotkanie „W kręgu rozważań o miłości…”, podczas którego gościliśmy między innymi samorządy z okolicznych szkół oraz Młodzieżową Radę Miasta. Zaproszeni goście – Paulina Mazepa i Patrycjusz Zastawny, odpowiadając na pytania prowadzących, dzielili się swoim krótkim małżeńskim doświadczeniem. Przekazali zebranym, jak cieszyć się młodością i miłością jednocześnie. Mówili również o tym, że nawet w małżeństwie czasami trzeba się poświęcać, ponieważ kiedy kochamy, stajemy się odpowiedzialni za drugą osobę. Pokazali także różnice między zakochaniem a miłością.

Małżonkowie przekazali młodym ludziom, na czym polega prawidłowa komunikacja w małżeństwie. Uświadomili również zebranym, że ukierunkowanie na wspólny cel – to recepta na szczęśliwe małżeństwo z zachowaniem czujności i nieustannego pielęgnowania miłości, która łączy dwoje zakochanych. Sądzenie, że szczęście w związku przyjdzie samo, jest ułudą, bowiem miłość wymaga nieustannego pielęgnowania. Nie możemy uciekać od problemów, ale je wyjaśniać i to na jak najwcześniejszym etapie. Młody człowiek podążający własną drogą, bogatszy o świadectwo Pauliny i Patrycjusza, będzie mógł sam zdecydować czy płynąć pod prąd i nie dać się porwać hedonistycznemu nurtowi, chwilowej modzie, skrywającej jutrzejszy pochówek, czy może dojdzie do wniosku, że warto wzrastać w umiejętność i siłę w pokonywaniu własnych słabości i nie ulegać, nie powielać błędów ludzi zranionych i pogubionych, których jest coraz więcej wokół nas…

Małżonkowie nie narzucali swojego zdania, pokazali pewną, właściwą drogę, która nie pozostawia złudzeń, pozwalając jednocześnie młodemu człowiekowi dokonywać samodzielnie wyboru! Podkreślili, że może on niestety doświadczać chwilowych namiastek radości, uwrażliwiając, że jest to ułuda, gdyż szczęście małżeńskie wymaga nieustannego wysiłku! Zwrócili uwagę na plagę narzekania nie oceniając i nie krytykując nikogo! Pokazali, że można funkcjonować inaczej, wziąć życie „w swoje ręce” i wykorzystać czas, energię, młodość budując małżeństwo, rodzinę na mocnych fundamentach. Zaakcentowali też, że miłość opiera się na wolności, a młody człowiek podążający za pasją i rozwijający ścieżkę kariery zawodowej, zdecydowanie może budować swoje życie na związku sakramentalnym w dobie XXI wieku.

To było piękne doświadczenie, gdyż ci młodzi ludzie odpowiadali na pytania na żywo, bez możliwości poprawki… Energiczny koncert zespołu ANIELSI w swoim „żelaznym składzie”: Jagoda Mazepa, Paulina Mazepa, Patrycjusz Zastawny i Jacek Świstowicz również miał swój urok i był świetnym dopełnieniem spotkania.
Mamy nadzieję, że tegoroczne rozważania o miłości przyniosą oczekiwane owoce w życiu młodego człowieka, kiedy będzie podejmował życiowe decyzje.
Serdeczne podziękowania chcielibyśmy skierować pod adresem Pauliny i Patrycjusza oraz Jagody i Jacka za przyjęcie naszego zaproszenia i przekazanie młodzieży tylu ważnych treści, dotyczących tego, jak można żyć pięknie, cieszyć się sobą, młodością, a zarazem realizować swoje pasje i móc rozwijać się zawodowo. Wierzymy, iż to nie ostatnie spotkanie w murach Zespołu Szkół w Lubaczowie…

Organizatorzy