22 mar 2019

Wiosną Stypendia Rosną!

Wspólnie ufundujmy stypendia dla zdolnych uczniów  Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia.      

 

W pierwszy dzień wiosny 21.03.2019r. ruszyła tegoroczna edycja akcji Wiosną Stypendia Rosną a  Fundacja Świętego Mikołaja podwoi wszystkie środki na stypendia zebrane w naszej szkole  w okresie od 21 marca do 10 czerwca 2019 r.

Do przystąpienia do wiosennej akcji zbiórki środków finansowych zapraszamy wszystkich uczniów, samorząd szkolny i samorządy klasowe, które tak jak i my wierzą, że dzięki solidarnym więziom między uczniami, nauczycielami, rodzicami, absolwentami i całą społecznością lokalną możemy umożliwić rozwój talentów i pasji młodzieży, którym brakuje na to środków finansowych. 

Program stypendialny  istnieje w naszej szkole dzięki wsparciu darczyńców, zaangażowanej w zbiórki środków pieniężnych młodzież, nauczycieli i wychowawców. W ubiegłym roku w ramach akcji Wiosną Stypendia Rosną udało się zebrać 16 437,90 zł, które zostały podwojone przez Fundację Świętego Mikołaja a następnie przekazane 17 uczniom w formie stypendiów.

Oceniając systematyczny rozwój programu stypendialnego w naszej szkole mamy nadzieję, że kwotę tę uda się w tym roku znacznie przekroczyć. 

Zapraszamy do współpracy.

Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie