05 sie 2019

Zapytanie ofertowe

Dostawa  i wyposażenie sal szkolnych w sprzęt komputerowy wraz z montażem fabrycznie nowego sprzętu w ramach realizacji projektu pn: „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim”.
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wyposażenie sal szkolnych  wraz z montażem fabrycznie nowego sprzętu komputerowego przeznaczonego do Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, objętych realizacją projektu „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia precyzuje załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia/  Specyfikacja techniczna