29 sie 2019

WYPRAWKA SZKOLNA DLA UCZNIÓW Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zgodnie z zarządzeniem Nr  140/2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019roku- ,, Wyprawka szkolna” informujemy, że  ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa 6 września 2019r.

Wniosek należy złożyć do pedagoga szkolnego w godzinach od 8.00-15.00.

Program reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r.Dz.U. rok 2019 poz. 1342.

Załącznik: Wniosek – Wyprawka Szkolna