18 wrz 2019

ŚWIĘTO SZKOŁY

13 września 2019 r. w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia odbyło się ważne dla całej społeczności szkolnej wydarzenie – święto Patrona naszej szkoły. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Stopyry. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe, odśpiewano hymn i powitano zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Kombatanci, Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Pan Zenon Swatek, Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Marta Tabaczek, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – Pan Mariusz Pieróg, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Pani Anna Musiej, Burmistrzowie, Wójtowie i Dyrektorzy okolicznych szkół.

Część oficjalną rozpoczął swoim przemówieniem Dyrektor szkoły – Pan Andrzej Nepelski a następnie zabrał głos Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Pan Zenon Swatek.

Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony Patronowi naszej szkoły.

Ważnym elementem było ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz odczytanie apelu poległych i złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym generała Józefa Kustronia.

Święto Szkoły to to dla społeczności szkolnej niezwykła lekcja patriotyzmu i historii. Jako uczniowie szkoły noszącej imię generała Józefa Kustronia  jesteśmy zobowiązani pielęgnować w sobie pamięć tamtych dni, a etos polskiego żołnierza winien stanowić dla nas wzór godny naśladowania.