02 paź 2019

Wyjazd uczniów naszej szkoły na Słowację w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca drogą do efektywnego nauczania”.

W listopadzie 2019 dziesięciu uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość  uczestnictwa w dofinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, pt. “Międzynarodowa współpraca drogą do efektywnego nauczania”. Inicjatywa obejmuje wyjazd polskich uczniów do szkoły na Słowacji.

W ramach pobytu w przyjmującej szkole w Levicach uczestnicy  projektu będą brać udział w  lekcjach  z zakresu ekonomii, informatyki, innych przedmiotów zawodowych a także języka obcego oraz obserwować metody ich prowadzenia. W ramach edukacji pozaformalnej odbędą się warsztaty integracyjne, międzykulturowe, tematyczne rozwijające pracę w grupie, umiejętność dyskutowania i krytycznego myślenia.

 Głównym celem projektu jest lepsze przygotowanie  młodych ludzi do pracy w warunkach  panujących na współczesnym rynku pracy, wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, innowacyjnych sposobów uczenia się, umiejętności porozumiewania się w języku obcym-angielskim, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Uczestnikami projektu są uczennice, uczniowie techników  w wieku od 18-20 roku życia zainteresowani nowymi technologiami, przedsiębiorczością oraz działaniami biznesowymi.

Wyjazd i pobyt za granicą jest bezpłatny, oparty na zasadach Programu Erasmus+.