14 lis 2019

Ponadnarodowa mobilność uczniów

W dniach 27.10-29.10.2019 pani Danuta Rakoczy-Szpyt- koordynator projektu europejskiego „Międzynarodowa współpraca drogą do efektywnego nauczania” – finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- oraz pani Kamila Wałczyk-Stachów, nauczycielka języka angielskiego, odwiedziły w ramach wizyty przygotowawczej przyjmującą naszych uczniów szkołę w Levicach na Słowacji Stredná Odborná Śkola Techniky a Služieb.

Podczas wizyty studyjnej omówiono m.in. kwestie organizacyjne pobytu, odbyła się wizja lokalna miejsca, w którym uczestnicy mobilności zostaną  zakwaterowani na czas realizacji projektu, szczegółowo omówiono harmonogram zajęć formalnych i nieformalnych, ustalono  zasady bezpieczeństwa,  które każdy uczestnik będzie  przestrzegał podczas uczestnictwa w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  na Słowacji. Wyjazd już 17.listopada 2019.

Przed wyjazdem, uczniowie brali udział w działaniach przygotowawczych w obszarze językowym, kulturowym i pedagogicznym. W trakcie zajęć  poznali kulturę i zwyczaje kraju partnerskiego, różnice i podobieństwa zwyczajów, wartości, budowali akceptację i zrozumienie drugiego człowieka oraz  poprzez ćwiczenia, zabawy oraz animację językową pogłębiali swoją znajomość języka angielskiego.