23 lut 2020

Rozmowy z koordynatorem z Hiszpanii

Na początku lutego, uczniowie wyjeżdżający na staże w kwietniu odbyli rozmowy online z panią Dominiką Jastrzębowską, przedstawicielką firmy Universal Mobility, która jest naszym partnerem w Hiszpanii. Rozmowy prowadzone były w języku angielskim i miały na celu poznanie uczniów, ich umiejętności językowych, zawodowych oraz zainteresowań. Dzięki temu kontaktowi możliwe będzie skorelowanie oczekiwań uczniów z ofertą hiszpańskich pracodawców. Pomimo początkowych obaw, konwersacje przebiegały w przyjaznej i serdecznej atmosferze.