26 sie 2020

Bezpieczny powrót do szkoły – spot informacyjny TVP

Telewizja Polska S.A. przygotowała specjalny spot informacyjny „#BezpiecznyPowrótDoSzkoły”. W materiale w przystępny sposób zostały przybliżone najważniejsze zasady bezpieczeństwa związane z powrotem do stacjonarnej nauki w szkołach od 1 września. Spot to efekt współpracy Telewizji Polskiej z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Zapraszamy do obejrzenia i udostępniania materiału.

Spot informacyjny TVP

Spot informacyjny TVP to przystępne i zrozumiałe dla młodego obiorcy omówienie najważniejszych zasad bezpieczeństwa związanych z powrotem do nauki w szkołach. Bohaterem materiału jest uczeń szkoły podstawowej, który cieszy się z ponownego spotkania z nauczycielami i przyjaciółmi, a jednocześnie podkreśla, że teraz trzeba bardziej na siebie uważać i dbać o swoje bezpieczeństwo. Przypomina on o konieczności dezynfekcji dłoni po wejściu do szkoły, obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas kichania czy kasłania oraz o częstym myciu rąk. Narrator podkreśla również, że w szkole trzeba używać tylko własnych przyborów i przedmiotów, a złe samopoczucie należy szybko zgłosić nauczycielowi.

Spot został tak przygotowany, aby nawet najmłodsi uczniowie mogli poznać i zrozumieć zasady bezpiecznego powrotu do szkół i placówek. Dotarcie z odpowiednim przekazem do tej grupy dzieci to jedno z najważniejszych założeń tego materiału. Dlatego też zalecenia są sformułowane w sposób zrozumiały i przystępny, a przekaz słowny wzmocniony odpowiednimi obrazami. Materiał powstał na bazie wytycznych sanitarnych MEN, MZ i GIS.

Spot można obejrzeć na stronie https://www.tvp.info/49514991/bezpieczny-powrot-do-szkoly-najwazniejsze-zasady-w-nowym-spocie-tvp-wideo.

Bezpieczny powrót dzieci do szkół – działania MEN

Spot przygotowany przez Telewizję Polską to jeden z elementów szerokiej kampanii informacyjnej związanej z bezpiecznym powrotem uczniów do szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowało szczegółowe wytyczne sanitarne dla szkół i placówek. Zostały w nich określone  zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Na stronie internetowej MEN została udostępniona także specjalna zakładka „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. W zakładce, poza wytycznymi MEN, MZ i GIS, znalazł się m.in. zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2.

Źródło: www.gov.pl