16 paź 2020

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to odpowiedni czas na podziękowania, przeprosiny i życzenia.
Z tej okazji  uczniowie złożyli wszystkim nauczycielom  wyrazy wdzięczności za przekazywaną wiedzę
i za trud włożony w kształtowanie uczniowskich  serc i umysłów.
A pracownikom administracji i obsługi podziękowali za cierpliwość, wyrozumiałość i serce.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

W wyjątkowych okolicznościach zagrożenia epidemiologicznego uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w naszej szkole w inny niż dotychczas sposób.

 Uczniowie Technikum Logistycznego przygotowali Radiowy Koncert Życzeń, w którym można było  usłyszeć utwory poetyckie nawiązujące do tego wyjątkowego dnia:

 W życiu to takie proste:
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
ale w poezji trudniej,
poezja to trudne słowa.

Uścisk dłoni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla
nad nurtem naszego wieku;
i ptaki mają być na tym drzewie,
i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie
dla was i o was, nauczyciele;

Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!

           

W koncercie wybrzmiały również polskie  przeboje muzyczne, a śpiewem uświetniły go uczennice – Amelia Tabaczek i Julia Juryniec – które zaśpiewały dla nauczycieli piosenki Dżemu i Marka Grechuty.

Pan Dyrektor, w przemówieniu skierowanym do społeczności szkolnej, podziękował nauczycielom za sumienną pracę  w trudnym czasie pandemii i za podejmowane działania, dzięki którym uczniowie pomyślnie zdali egzaminy maturalne i zawodowe. Przypomniał jak ważny jest zawód nauczyciela, zwłaszcza
w czasach kryzysu wartości  i autorytetów.

Odniósł się również do audycji przygotowanej przez uczniów, wyrażając wdzięczność za przekazane życzenia i nadzieję, że wszystkie są szczere i płynące z głębi serca.

Złożył także  wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w dalszej pracy i jak największej satysfakcji
z kształtowania osobowości wychowanków.

Organizatorzy