25 lut 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Jeśli jesteś uczniem klasy  I lub II technikum:

  • logistycznego,
  • mechanicznego,
  • informatycznego,
  • ekonomicznego,
  • lub budowlanego

i chciałbyś zdobyć doświadczenie w pracy w swoim zawodzie w innym kraju UE– zapraszamy do udziału w projekcie Erasmus+ „Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości”!

Projekt, którego celem jest wyjazd na trzytygodniowy staż zawodowy do pięknego nadmorskiego miasta Walencja w Hiszpanii, jest współfinansowany ze  środków EFS i realizowany w okresie od 1.10.2019r. do 30.09.2022r. Do Walencji planujemy wyjechać w marcu i czerwcu 2022 roku. Po rekrutacji rozpoczniemy działania przygotowujące do stażu, m.in. zajęcia z języka angielskiego i z technik autoprezentacji.

Rekrutacja trwa do 5.03.2021 r. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o pobranie formularza rekrutacyjnego . Wypełniony i podpisany przez kandydata i jego rodziców formularz należy przynieść do szkoły w następującym terminie:

  • klasy 1 TE, 2 TEp, 2 TE, 1 TI, 1 TL, 2 TL – 1 marca w godzinach od 10:30 do 16: 00,
  • klasy 2 Tip, 2TI, 1 TM, 2 TM, 1 TBG (technik budownictwa) – 2 marca w godzinach od 8:00 do 11:00 i od 12:30 do 15:00,
  • klasy 2 BGp (technik budownictwa), 2 TB, 2 TLp – 3 marca od 9:00 do 11:00.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny  znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty, Erasmus+ Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości.

Do 19 marca 2021 r. komisja rekrutacyjna dokona wyboru kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń 22 marca. Utworzone zostaną: lista główna i rezerwowa.

W piątek 26.02 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie dla rodziców z koordynatorem projektu, podczas którego można będzie uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące projektu. Zapraszamy rodziców uczniów uczęszczających do klas:

  • pierwszych oraz 2 TEp i 2 TE na godzinę 17:00 ( Erasmus+rekrutacja – grupa 1), natomiast
  • rodziców uczniów uczęszczających do pozostałych klas drugich, na godzinę 16:00 (Erasmus+rekrutacja – grupa 2).

Taka okazja zdarza się raz w życiu. Nie przegap jej!

Karolina Radnik-Sawińska – koordynator projektu