25 mar 2021

Przez źródło do wiedzy o historii

Historia jest nauką, która często angażuje emocje, przez co jej znaczenie może ulegać zniekształceniom i niedopowiedzeniom. Dlatego też w solidnym warsztacie historyka powinna znajdować się umiejętność krytycznej interpretacji źródeł oraz oceny ich wiarygodności. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z wiedzą w tym zakresie, a rezultaty ich pracy okazały się pięknym przykładem tworzenia interesującej narracji historycznej.

W ramach lekcji o historii Polski XVI wieku oraz o Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789–1799) uczniowie opierając się na kopiach i przedrukach oryginalnych dokumentów, sięgając równocześnie do wiedzy zawartej w podręczniku, mieli zadanie utworzyć przykład źródła historycznego odpowiadającego realiom wskazanej epoki. W ramach ćwiczeń uczniowie nie tylko utrwalali typową wiedzę historyczną wynikającą z podstawy programowej, ale także zapoznawali się z elementami paleografii, sfragistyki i źródłoznawstwa.

Wykonane prace naszych uczniów można podziwiać na zdjęciach, które dowodzą, że historia poza tym, że jest nauczycielką życia, to może równocześnie kształtować wszechstronne umiejętności oraz inspirować do zagłębiania się w kulisy dziejów nieodkrytych i zapomnianych.

Konrad Morawski