02 maj 2021

Wiwat Konstytucya!

W 2021 roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą uznaje się za pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucję. Dokument formalnie nazwany „Ustawą Rządową z dnia 3 maja 1791 roku” stał się trwałym i wielkim osiągnięciem narodu, a zarazem jednym z fundamentów w dziejach konstytucjonalizmu.

Konstytucja 3 maja została uchwalona w trakcie obrad Sejmu Wielkiego w czasach, gdy Rzeczypospolita Obojga Narodów chyliła się ku upadkowi. Postanowienia dokumentu sformułowane w duchu nowoczesnych idei oświeceniowych stanowiły odważną próbę reformy kraju i ratowania jego trwałości wobec terytorialnych aspiracji europejskich mocarstw. To doniosła, spisana i utrwalona odpowiedź narodu w obronie swojej tożsamości, wolności i suwerenności.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w upamiętnienie Konstytucji 3 maja. Uczennice Gabriela Brzyska i Martyna Brzyska przygotowały rekonstrukcję dokumentu spisanego w oparciu o reguły języka polskiego obowiązujące na przełomie XVIII i XIX wieku, a także przy uwzględnieniu realiów edytorskich tego okresu. Praca sporządzona przez nasze uczennice zawiera pełne odwzorowanie zapisów Konstytucji 3 maja w klimatycznym i oddającym ducha czasów stylu historycznym.

Natomiast uczennice Aleksandra Pachla i Patrycja Skiba dokonały artystycznego odwzorowania kart dokumentu, prezentując wyobrażenie Konstytucji 3 maja styranej brzemieniem burzliwych czasów jej uchwalenia. To konstytucja zdeptana i zdelegalizowana przez obce mocarstwa, ale równocześnie konstytucja żywa – duch narodu.

Obie prace zostały sporządzone w oparciu o rzetelne podstawy wiedzy historycznej i źródłoznawczej, stanowiąc oryginalną formę upamiętnienia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rezultaty prac uczennic naszej szkoły można podziwiać na zdjęciach poniżej, a rekonstrukcja konstytucji zostanie także udostępniona w murach naszej szkoły.

Wiwat Konstytucya!

Konrad Morawski