03 maj 2021

Wytyczne dotyczące organizacji Egzaminu Maturalnego w sesji wiosennej 2021

 OPRACOWANE NA PODSTAWIE OBOSTRZEŃ SANITARNYCH OGŁOSZONYCH PRZEZ MEiN, CKE i GiS W ZWIĄZKU
Z PANDEMIĄ COVID-19

 

 1. Uczniowie do szkoły przychodzą w maseczkach.
 2. Przed wejściem zachowują dystans 1,5-2 m. i dezynfekują ręce.
 3. Przynoszą własne przybory (czarne długopisy, linijka, cyrkiel, lupa).
 4. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).
 5. Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, telefony komórkowe) należy zostawić w wyznaczonych pomieszczeniach ( szatnia w hali sportowej, sala 103,203).
 6. W czasie egzaminu można zdjąć maseczkę i założyć ją gdy podchodzi nauczyciel w przypadku sprawdzenia poprawności kodowania pracy lub odbioru arkusza. Po skończonym egzaminie lub wychodząc do toalety również należy założyć maseczkę.
 7. Podczas korzystania ze słowników należy zdezynfekować ręce przed i po użyciu pomocy.
 8. Uczeń zdający dwa egzaminy w jednym dniu może opuścić szkołę i wrócić przed kolejnym egzaminem. W przerwie może zjeść w stołówce internatu kanapkę przyniesioną z domu.
 9. Egzamin z języka polskiego i matematyki uczniowie zdają w hali sportowej wchodząc do niej w następującym porządku:

Język polski (poziom podstawowy)

od strony parkingu klasy: III B, IV TE, IV TI + 6 osób z IV TL

od strony parku klasy: IV TL, IV TiM, IV TB

 

Matematyka (poziom podstawowy)

od strony parkingu klasy: III B, IV TE, IV TI + 6 osób z IV TL + poprawkowicze z LO

od strony parku klasy: IV TL, IV TiM, IV TB + poprawkowicze z TECH

 

 1. Harmonogram egzaminów pisemnych z języka angielskiego będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły jak również przesłany drogą elektroniczną przez wychowawcę klasy.
 2. Pozostałe egzaminy maturalne z przedmiotów rozszerzonych będą zdawane w sali B.7 z wyjątkiem matematyki i geografii, które będą zdawane w hali sportowej.
 3. W przypadku złego samopoczucia w trakcie egzaminu należy ten fakt zgłosić członkowi komisji nadzorującej, uczeń zostanie umieszczony w przygotowanym pomieszczeniu i zostaną poinformowani rodzice oraz sanepid.
 4. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 5. W salach egzaminacyjnych nie można posiadać przy sobie telefonów komórkowych, słuchawek i innych urządzeń elektronicznych.
 6. Nie przestrzeganie wyżej zapisanych zasad może skutkować unieważnieniem egzaminu przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektora szkoły).

Przewodniczący
Zespołu Egzaminacyjnego

    mgr Andrzej Nepelski