23 cze 2021

DZIEŃ ZIEMI 2021

Uczniowie klasy 3TE i 2TEp wzięli udział 18.06.2021 r.w  Dniu Ziemi zorganizowanym przez Wydział  Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Tematem przewodnim tego spotkania  czerwcowego online  była „Ochrona przyrody i krajobrazu”.

Nasi uczniowie uczestniczyli w  następujących  zajęciach :

  • „Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze”- wykład Pana Tadeusza Grabowskiego , zastępcy dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego,
  • „Stawy Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym – przeszłość i teraźniejszość”- prezentacja przygotowana przez Sarę Torój i Patrycję Steć, studentki Geografii, studiów magisterskich na WNoZiGP UMCS,
  • „Żółw błotny w Poleskim Parku Narodowym – biologia, stan populacji, zagrożenia, czynna ochrona”- wykład Pana Radosława Olszewskiego, kierownika Ośrodka Hodowli Zwierząt w Poleskim  Parku Narodowym,

„Ochrona czynna siedlisk i gatunków prowadzona przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych”- wykład Pana Krzysztofa  Wojciechowskiego z  Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.