15 wrz 2021

Startuj po stypendium!

W dniach od 20 września do 1 października 2021 roku zapraszamy uczniów naszej szkoły do składania wniosków stypendialnych w ramach programu stypendialnego Fundacji Świętego Mikołaja.
W tym roku nabór wniosków będzie po raz pierwszy odbywał się elektronicznie poprzez nowy portal stypendialny na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl, który będzie aktywny od dnia 20 września.

Szczegóły dotyczące składania wniosków stypendialnych znajdują się w Regulaminie konkursu.

Uczeń powinien obowiązkowo dołączyć do Wniosku niżej wymienione załączniki:

  1. opinię wychowawcy lub nauczyciela kierunkowego, np. trenera wraz z informacją o wysokości średniej ocen w roku szkolnym 2020/2021 (ta informacja może być zawarta na osobnym zaświadczeniu). W przypadku zmiany szkoły lub jej stopnia wymagana jest opinia nauczyciela z poprzedniej placówki;
  2. oświadczenie, że miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia nie przekroczył 1500 zł netto. Dokument stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady dokumentowania i obliczania dochodu;
  3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (nagrody, wyróżnienia, dyplomy itp.);
  4. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia (udział w akcjach szkolnych lub społecznych, wolontariat itp.) lub rekomendacje (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której pomaga jako wolontariusz).

Wydrukowane wnioski należy złożyć do szkolnego koordynatora programu- Anny Śliwa pok. 3, budynek C ( warsztaty szkolne) do dnia 1 października 2021 godz. 12:00

  1. Regulamin.
  2. Załącznik nr 2.
  3. Załącznik nr 3.
  4. Wniosek

Jak uczeń może złożyć wniosek o stypendium? 

W tym roku nabór wniosków odbywa się elektronicznie poprzez nowy portal stypendialny na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl, który jest aktywny od dnia 20 września. 

W związku z licznymi zapytaniami i problemami dotyczącymi logowania podaję instrukcję logowania dwoma sposobami: 

Uczeń wchodzi na stronę  www.stypendia.mikolaj.org.pl 

  • Klikamy w górnym menu na „Szkoły w programie”, znajduje swoją szkołę w pasku: WYSZUKAJ wpisując: Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie i klika „Odwiedź”. 

lub