18 paź 2021

Nasze działania w ramach projektu Erasmus+ „ Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości”

Od 2019 r. Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia jest beneficjentem programu Erasmus+. W ramach projektu pt. „Mobilni teraz – kreatywni
w przyszłości”, 40 uczniów Technikum: Mechanicznego, Logistycznego, Ekonomicznego, Informatycznego i Budowlanego wyjedzie
do Walencji w Hiszpanii, gdzie przez 3 tygodnie będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w firmach hiszpańskich.
W marcu 2021 r. w procesie rekrutacji zostało wyłonionych 40 uczestników, obecnie uczęszczających do klas drugich i trzecich, którzy zostali podzieleni na 2 grupy: grupa I wyjedzie do Walencji w marcu 2022 r. , natomiast grupa II – w czerwcu 2022 r.

Aktualnie prowadzone są działania mające na celu przygotowanie zakwalifikowanych osób do wyjazdu na staże. Do tej pory, wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w pięciogodzinnych warsztatach pt. „Sztuka autoprezentacji”, które odbywały się w czerwcu 2021 r. Warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego składały się z czterech bloków tematycznych:

  1. Poznawanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości.
  2. Komunikacja w autoprezentacji.
  3. Sztuka prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.
  4. Techniki autoprezentacji – ćwiczenia praktyczne.

Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusję oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, symulacje i mini – wykłady. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoliło uczniom lepiej poznać własne mocne strony, zdobyć umiejętności panowania nad emocjami, poznać techniki autoprezentacji oraz uświadomiło potrzebę świadomego kształtowania swojego wizerunku.

Zdobytą wiedzę i umiejętności młodzież wykorzysta w trakcie rozmów na Skype z koordynatorem z Walencji. Pozwolą one też dobrze zaprezentować się hiszpańskim pracodawcom w trakcie odbywania 3-tygodniowego stażu. Umiejętność prezentacji własnej osoby jest niezbędna w wielu sytuacjach życiowych i zawodowych, ponieważ daje możliwość kształtowania i kontroli sposobu, w jaki spostrzegają człowieka inni ludzie.
            Kolejnym działaniem w którym obecnie uczestniczą przyszli stażyści, są zajęcia z języka angielskiego z elementami wiedzy
o kulturze Hiszpanii. Program zajęć obejmuje 2 bloki tematyczne, w sumie 30 godzin lekcyjnych. Pierwszy ma na celu poszerzenie
i ugruntowanie wiedzy w zakresie języka angielskiego zawodowego. Uczniowie poznają oraz utrwalą słownictwo specjalistyczne, rozwiną umiejętność zaprezentowania siebie, swojego zawodu i kwalifikacji w języku angielskim, nauczą się m. in. pisać CV oraz list motywacyjny.
            Drugi blok tematyczny, prowadzony również w języku angielskim, będzie dotyczył szeroko pojętej kultury hiszpańskiej. Uczestnicy dowiedzą się wiele na temat realiów życia w tym pięknym kraju, jego tradycji, literatury, sztuki, kuchni, miejsc które warto zwiedzić.
Oprócz tego, aby usprawnić komunikację podczas pobytu na stażu, zostanie wprowadzone i utrwalone podstawowe słownictwo oraz zwroty w języku hiszpańskim.
            Metody pracy na zajęciach to m.in. praca metodą projektu, w grupach, parach, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, m.in. Power Point, Kahoot, YouTube, Prezi, Quizziz.
            Przed nami kolejne działania przygotowujące do wyjazdu, które będziemy opisywać na stronie internetowej ZS, na stronie aktualności i w zakładce „Projekty, Erasmus+ „Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości”, na profilu facebookowym projektu
oraz blogu-relacji z pobytu w Hiszpanii. Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań!