31 paź 2021

#SzkołaPamięta

W dniu 29 października 2021 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z grupą uczniów naszej szkoły, włączając się w ogólnopolską akcję „Szkoła Pamięta”, odwiedzili lokalne miejsce pamięci, jakim jest cmentarz wojenny na Żelichówce. Poznali związaną z nim historię oraz uporządkowali znajdujące się na nim groby, wśród których znaleźć można mogiłę żołnierzy gen. Józefa Kustronia poległych w 1939 roku. Uczniowie zapalili znicze, oddając tym samym hołd poległym podczas wojny żołnierzom. To była chwila zastanowienia nad życiem, nad tymi, którzy je oddali walcząc w obronie ojczyzny.

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które w ten sposób chciało zachęcić szkoły do upamiętnienia ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych. Akcja odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy związani są z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Cmentarz wojenny na Żelichówce położony przy ul. Orzeszkowej, powstał na początku I wojny światowej i jest miejscem pochówku żołnierzy różnych narodowości służących w armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, zmarłych w szpitalu wojskowym urządzonym w pobliskich koszarach.

Na cmentarzu tym znajduje się kamienny krzyż pochodzący z XVII/XVIII w. tzw. “Turek”. Cmentarz zamknięty dla celów grzebalnych, jest największą nekropolią wojenną w tym rejonie. Znajduje się tu m.in. zbiorowa mogiła oficerów i żołnierzy gen. Józefa Kustronia, poległych w 1939 roku; mogiła żołnierzy polskich poległych w walce z UPA, a także kwatera żołnierzy radzieckich poległych w latach 1941-44.

 

/Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego