09 gru 2021

Finał konkursu „Solidarna Szkoła”

7 grudnia 2021 roku w Warszawie pod patronatem Małżonki Prezydenta odbył się finał konkursu „Solidarna Szkoła”. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody dla najbardziej zaangażowanych szkół w programie Stypendia św. Mikołaja. W uroczystości wzięły udział wyłącznie nagrodzone szkoły, a wśród nich  Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, który jest laureatem konkursu już po raz piaty, a od trzech lat zajmuje pierwsze miejsce. Podczas gali konkursu  wyróżnione zostały szkoły, które wykazały się największym zaangażowaniem w pozyskiwanie funduszy na stypendia dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. Jednoznacznie pokazały, że kultura solidarności  w Polsce jest wciąż trwała, a także pozwala przetrwać trudności i umacnia lokalne wspólnoty. Unikalność programu polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci Solidarnych Szkół, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów, pozyskując środki na stypendia dla nich.

Po zakończeniu gali w Wilanowie stypendyści, nauczyciele i przedstawiciele fundacji pojechali do Pałacu Prezydenckiego, gdzie wzięli udział w spotkaniu z Pierwszą Damą- Agatą Kornhauser-Duda.

List Małżonki Prezydenta do organizatorów i uczestników Gali Finałowej Konkursu „Solidarna Szkoła 2021”

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na Gali Finałowej Konkursu „Solidarna Szkoła 2021”. Składam wyrazy uznania szkołom – laureatom. Gratuluję otrzymanych tytułów i nagród i bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie z Państwem w Pałacu Prezydenckim. Ale chcę też równie gorąco pogratulować wszystkim szkołom i osobom, które zaangażowały się w program stypendialny Fundacji św. Mikołaja. Z serca dziękuję twórcom tego dzieła i każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę do realizacji przyświecającej mu wspaniałej idei.

Uważam, że zasady programu i konkursu, a przede wszystkim promowane przez nie postawy są godne naśladowania, dlatego z radością i satysfakcją sprawuję nad nimi honorowy patronat. Rokrocznie w tym szczególnym przedświątecznym czasie przypominają one, że wszyscy możemy być świętymi Mikołajami dla swojego najbliższego otoczenia. Wzajemnie się wspierając, umacniamy więzi łączące nasze wspólnoty lokalne i razem osiągamy znacznie więcej niż moglibyśmy osiągnąć pojedynczo.

Dzięki włączeniu w te działania różnych grup tworzących szkolną społeczność: nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów, a także tutejszych mieszkańców – przekonujemy się, jak wiele możemy dać sobie nawzajem, jak wiele zawdzięczamy innym, ale też jak wiele dobrego mamy im do dania. To ogromnie ważne, by dzieci i młodzież dorastały w świadomości, że nigdy nie są pozostawione samotnie
z własnymi potrzebami, problemami i brakami, bo zawsze mogą liczyć na pomoc bliskich i sąsiadów.

Wysoko cenię w tej inicjatywie również to, że aktywnie włączają się w nią lokalne społeczności z całej Polski i z rozmaitych miejscowości – wielkich, średnich i małych.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim szkołom, które wzięły udział w tegorocznej edycji programu Stypendium św. Mikołaja i Konkursie „Solidarna Szkoła” oraz wszystkim osobom, które je wsparły. I zachęcam do startu w kolejnych latach, by z owoców tego pięknego dzieła mogli czerpać następni utalentowani młodzi Polacy. Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2022.

Agata Kornhauser-Duda, Warszawa, 7 grudnia 2021 r.