Zbiór aktów prawnych: isap.sejm.gov.pl

Ustawy:

Rozporządzenia w sprawie:

Szkolne:

Organizacja wycieczek szkolnych

 

Przedmiotowy System Oceniania:

 

 

Lp.PrzedmiotKlasa/szkoła
1.Przedmioty humanistyczne
J. polskiszkoła średnia
J. polskiszkoła zawodowa
Historia
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
2.Języki obceklasa/profil
PSO Ogólny
2.1Język angielski
Język angielskiZSZ – My Profession
Język angielskiMy Profession – rozdzialy 1-15
Język angielskiLongman matura podstawowa – rozdziały 1-14
Język angielskiNew Opportunities Elementary rozdziały 1-16
Język angielskiNew Opportunities Intermediate rozdziały 1-10
Język angielskiNew Opportunities Pre-Intermediate rozdziały 1-16
2.2Język niemiecki
Język niemieckiAlles klar 1ab podst
Język niemieckiAllesKlar 1ab rozsz
Język niemieckiAllesKlar 2a podst
Język niemieckiAllesKlar 2ab rozsz
Język niemieckiAllesKlar 2b podst
Język niemieckiAllesKlar 3 podst
Język niemieckiAllesKlar 3 rozsz
Język niemieckiZSZ – MeinBeruf 1
Język niemieckiZSZ – MeinBeruf 2
Język niemieckijęzyk niemiecki zawodowy
2.3Język rosyjski
Jezyk rosyjskijęzyk rosyjski
3.Matematykaklasa/profil
Matematyka – wymagania
Przedmiotowy system oceniania z matematyki
4.Geografia – zakres podstawowyklasa/profil
Przedmiotowy system oceniania z geografii – zakr. podst.
Geografia Polska – zakr. podst.
Geografia Świat – zakr. podst.
Geografia Ziemia – zakr. podst.
5.Religiaklasa/profil
Przedmiotowy system oceniania z religii – ogólny
Przedmiotowy system oceniania z religiiLO / klasa 1
Przedmiotowy system oceniania z religiiLO / klasa 2
Przedmiotowy system oceniania z religiiLO / klasa 3
Przedmiotowy system oceniania z religiiTM / klasa 2
Przedmiotowy system oceniania z religiiTM / klasa 3
Przedmiotowy system oceniania z religiiTM / klasa 4
Przedmiotowy system oceniania z religiiZSZ / klasa 1
Przedmiotowy system oceniania z religiiZSZ / klasa 2
Przedmiotowy system oceniania z religiiZSZ / klasa 3
6.Wychowanie fizyczneklasa/profil
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego
7.Technikum mechaniczneklasa/profil
BHP
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Maszynoznawstwo
Podstawy konstrukcji maszyn
Pracownia techniczna
Technologia mechaniczna
Technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki
Układy sterowania i regulacji
Zajęcia praktyczne
8.ZSZ ślusarzklasa/profil
Podstawy elektrotechiki
Rysunek techniczny
Techniki komputerowe
Technologia
Technologia urządzeń narzędzi i przyrządów
Zajęcia praktyczne
9.Mechanik pojazdów samochodowychklasa/profil
Eksploatacja pojazdów
Konstrukcja pojazdów samochodowych
Podstawy konstrukcji maszyn
Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej
Przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych
Technologia
10.Przedmioty ekonomiczneklasa/profil
Finanse
Prawo
Towaroznawstwo
Rachunkowość ekonomika
Podstawy ekonomii
Podstawy przedsiębiorczości
Pracownia ekonomicznaklasa 1
Pracownia ekonomicznaklasa 2
Podstawy przedsiębiorczościZSZ
11.Przedmioty informatyczneklasa/profil
Technologia informacyjnaLO, Technikum
Technologia informacyjnaZSZ
InformatykaLO
Urządzenie techniki komputerowejTI / klasa 1
Urządzenie techniki komputerowejTI / klasa 2
Urządzenie techniki komputerowejTI / klasa 3
Oprogramowanie biuroweTI / klasa 1
Oprogramowanie biuroweTI / klasa 2
Systemy operacyjne i sieci komputeroweTI / klasa 1
Systemy operacyjne i sieci komputeroweTI / klasa 2
Systemy operacyjne i sieci komputeroweTI / klasa 3
Multimedia i grafika komputerowaTI / klasa 2
Programowanie strukturalne i obiektoweTI / klasa 2