„Bliżej robotów i elektroniki”

Okres realizacji: 15.04.2019-30.11.2019

Wartość projektu: 5000,00 zł

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna”

 

Projekt ma na celu kształtowanie umiejętności logicznego myślenia uczniów , kreatywności oraz wyobraźni wizualno- przestrzennej. Poznawanie nowych technologii pozwala kształcić młodych ludzi którzy w przyszłości będą mieć wpływ na jakość życia naszego społeczeństwa. Kluczem do rozwoju nowych technologii jest człowiek – w naszym przypadku nasi uczniowie którym chcemy  dać szansę budowania i ich poznawania na etapie nauki w naszej szkole.

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach dokonał się w Polsce dynamiczny rozwój komputeryzacji. Obecnie młodzi ludzie posługują się gadżetami elektronicznymi bez próby rozumienia w jaki sposób dane urządzenie działa. Realizacja projektu ma rozbudzić w młodych ludziach nie tylko radość z ich posiadania ale także zamiłowania do ich tworzenia. Bez robotyzacji grozi nam technologiczne wykluczenie. Uczniowie z ZS Lubaczów mają dużo mniejsze możliwości korzystania z warsztatów robotyki niż uczniowie z dużych aglomeracji. Istnieje potrzeba organizacji tego typu zajęć aby umożliwić młodzieży wiejskiej wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie innowacyjnych form edukacji. Ważnym aspektem jest również zapoznanie się ze specyfiką Indastry 4 czyli przemysłową rewolucją w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.

Uczestnicy projektu będą pracować na zakupionych zestawach Arduino do samodzielnego montażu. Zestawy te przybliżają technologię mikroprocesorową. Zestawy wyposażone są w moduły mikroprocesorowe, które można samodzielnie programować językami ogólnego przeznaczenia (np. językiem C/C++ ).Celem jest innowacyjna edukacja młodych ludzi oparta na rozwiązaniach inżynierskich. Efektem będzie zdobyta wiedza na temat nowych rozwiązań technologicznych, procesów programowania i zastosowania ich w technice oraz przełamania stereotypów, że nauki techniczne są trudne.

.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.