OPIS PROJEKTU

Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie w ramach programu „Erasmus+” od 1.10.2019r. do 30.09.2022r. realizuje projekt: „Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości”.

Organizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Całość projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcji 1 Mobilność Edukacyjna, KA 102 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”

Łączna wartość projektu wynosi 92 868 Euro.

Głównym celem  projektu jest zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego, dzięki realizacji trzytygodniowych  praktyk zawodowych  w Hiszpanii, w miejscowości Walencja.

Projekt zakłada udział 40 uczniów klas II i III Technikum:  Informatycznego, Ekonomicznego,  Logistycznego, Budowlanego
i Mechanicznego w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach i firmach na terenie Hiszpanii. Dla młodzieży zaplanowano 2 wyjazdy
– w marcu i czerwcu  2022 r. Przed każdym wyjazdem uczniowie wezmą udział w dodatkowym, 30 – godzinnym kursie języka angielskiego
z elementami wiedzy o kulturze hiszpańskiej, kursie pedagogicznym, bhp i z autoprezentacji. Nad każdą grupą wyjeżdżających opiekę będą sprawować nauczyciele.

Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe w branży mechanicznej, logistycznej, informatycznej, ekonomicznej i budowlanej. Dodatkowymi korzyściami dla uczniów biorących udział w wyjazdach będzie poznanie hiszpańskiej kultury i obyczajów, zwiedzanie ciekawych miejsc, oraz umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim. Uczestnicy projektu otrzymają dokument potwierdzający realizację praktyk – Europass Mobilność w języku polskim i angielskim oraz imienne potwierdzenia udziału w wymianie doświadczeń wystawione przez organizację przyjmującą.

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, Akcji 1 Mobilność Edukacyjna, KA 102 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”

Nazwa Projektu: Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości,

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-062410,

Czas trwania: 36 miesięcy,

Data rozpoczęcia: 1.10.2019,

Data zakończenia: 30.09.2022.

Jest to pierwsze działanie Zespołu Szkół im . gen. J. Kustronia w Lubaczowie z zakresu organizacji zagranicznych praktyk dla uczniów, które zapewnią uczniom lepszy start na rynku pracy. 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości”

 

Jeśli jesteś uczniem klasy  I lub II technikum:

  • logistycznego,
  • mechanicznego,
  • informatycznego,
  • ekonomicznego,
  • lub budowlanego

i chciałbyś zdobyć doświadczenie w pracy w swoim zawodzie w innym kraju UE– zapraszamy do udziału w projekcie Erasmus+ „Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości”!

Projekt, którego celem jest wyjazd na trzytygodniowy staż zawodowy do pięknego nadmorskiego miasta Walencja w Hiszpanii, jest współfinansowany ze  środków EFS i realizowany w okresie od 1.10.2019r. do 30.09.2022r. Do Walencji planujemy wyjechać w marcu i czerwcu 2022 roku. Po rekrutacji rozpoczniemy działania przygotowujące do stażu, m.in. zajęcia z języka angielskiego i z technik autoprezentacji.

Rekrutacja trwa do 5.03.2021 r. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o pobranie formularza rekrutacyjnego . Wypełniony i podpisany przez kandydata i jego rodziców formularz należy przynieść do szkoły w następującym terminie:

  • klasy 1 TE, 2 TEp, 2 TE, 1 TI, 1 TL, 2 TL – 1 marca w godzinach od 10:30 do 16: 00,
  • klasy 2 Tip, 2TI, 1 TM, 2 TM, 1 TBG (technik budownictwa) – 2 marca w godzinach od 8:00 do 11:00 i od 12:30 do 15:00,
  • klasy 2 BGp (technik budownictwa), 2 TB, 2 TLp – 3 marca od 9:00 do 11:00.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny  znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty, Erasmus+ Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości.

Do 19 marca 2021 r. komisja rekrutacyjna dokona wyboru kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń 22 marca. Utworzone zostaną: lista główna i rezerwowa.

W piątek 26.02 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie dla rodziców z koordynatorem projektu, podczas którego można będzie uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące projektu. Zapraszamy rodziców uczniów uczęszczających do klas:

  • pierwszych oraz 2 TEp i 2 TE na godzinę 17:00 ( Erasmus+rekrutacja – grupa 1), natomiast
  • rodziców uczniów uczęszczających do pozostałych klas drugich, na godzinę 16:00 (Erasmus+rekrutacja – grupa 2).

Taka okazja zdarza się raz w życiu. Nie przegap jej!

Karolina Radnik-Sawińska – koordynator projektu

Aktualności

Szkolenie z autoprezentacji

W czerwcu br. uczniowie zakwalifikowani do projektu ERASMUS + „Mobilni teraz, kreatywni w przyszłości” wzięli udział w pięciogodzinnych warsztatach pt. „Sztuka autoprezentacji”. Warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego składały się z czterech bloków tematycznych: Poznawanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości. Komunikacja w autoprezentacji. Sztuka prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej. Techniki autoprezentacji – ćwiczenia praktyczne. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, […]

Rozmowy z koordynatorem z Hiszpanii

Na początku lutego, uczniowie wyjeżdżający na staże w kwietniu odbyli rozmowy online z panią Dominiką Jastrzębowską, przedstawicielką firmy Universal Mobility, która jest naszym partnerem w Hiszpanii. Rozmowy prowadzone były w języku angielskim i miały na celu poznanie uczniów, ich umiejętności językowych, zawodowych oraz zainteresowań. Dzięki temu kontaktowi możliwe będzie skorelowanie oczekiwań uczniów z ofertą hiszpańskich pracodawców. Pomimo początkowych obaw, konwersacje przebiegały w przyjaznej i serdecznej atmosferze.

Zajęcia z języka angielskiego z elementami wiedzy o Hiszpanii

W grudniu, pierwsza grupa uczestników projektu, w ramach przygotowania do wyjazdu na staże, rozpoczęła zajęcia z języka angielskiego zawodowego z elementami wiedzy o kulturze Hiszpanii. Ich celem jest zaznajomienie uczestników Projektu z kulturą i obyczajami mieszkańców tego kraju, nauka podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim, a także doskonalenie słownictwa z zakresu języka angielskiego zawodowego. Zagadnienia podejmowane na 30 lekcjach to m.in.: 1. Sztuka autoprezentacji 2. Pisanie CV i listu motywacyjnego 3. […]