Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w ramach programu „Erasmus+” od 01.09.2018r. do 31.08.2020r. realizuje projekt: „ Kreatywni nauczyciele dla innowacyjnej gospodarki” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, sektor: Edukacja szkolna (PO WER SE), Akcja kluczowa: KA1 Mobilność Edukacyjna, KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Łączna wartość projektu wynosi 61 681,71 złotych.

W ramach projektu w terminie od 01.07.2019 do 05.07.2019 ośmioosobowa grupa nauczycieli Zespołu Szkół weźmie udział w szkoleniu o nazwie „ Dynamiczne nauczanie”, które odbędzie się w Granadzie w Hiszpanii. Wyjazd poprzedzony zostanie kursem językowym wraz z elementami programu kulturowego. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez profesjonalna firmę: Universal Mobility SL (Mobility Projects) zajmującą się zarządzaniem europejskimi projektami mobilności.

Dodatkowymi korzyściami dla uczestników wyjazdu będzie poznanie hiszpańskiej kultury i obyczajów, zwiedzanie ciekawych miejsc, oraz poprawa umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty Europass Mobilność potwierdzające udział w szkoleniu zawierające jego zakres i tematykę oraz imienne potwierdzenie udziału w wymianie doświadczeń wystawione przez organizację przyjmującą – Universal Mobility.

Nadrzędnym celem  projektu jest podniesienie jakości kształcenia, wymiana doświadczeń, rozbudowywanie warsztatu pracy poprzez poznanie nowoczesnych, dynamicznych metod nauczania. Wierzymy, że udział w projekcie pozwoli nam uczyć bardziej aktywnie, dynamicznie i twórczo a to pomoże wykształcić otwartego na zmiany, kreatywnego i dobrze wykształconego młodego człowieka. Innowacyjne metody pracy z uczniami z całą pewnością przyniosą wymierne korzyści zarówno dla szkoły, nauczycieli jak i samych uczniów oraz przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nauczyciele biorący udział w projekcie uczestniczyli w kursie językowym podnoszącym kompetencje językowe czego efektem było porozumiewanie się w typowych sytuacjach życia codziennego w trakcie pobytu za granicą oraz w programie kulturowym, który podniósł świadomość kulturową uczestników projektu.

W ramach upowszechniania informacji o projekcie i jego rezultatach ukazały się następujące publikacje. 

Ich treść oraz adresy stron, na których można je znaleźć zamieszczamy poniżej.

Kreatywni nauczyciele … – powiatlubaczowski.pl

Kreatywni nauczyciele … – elubaczow.com

Kreatywni nauczyciele … zs-lubaczow.com

Audycja radiowa

ELubaczow – Nuczyciele z Zespołu Szkół w Lubaczowie bardziej kreatywni

ZS – Lubaczów – Szkoleniowa wyprawa do Granady

Powiat lubaczowski – Szkoleniowa wyprawa do Granady

ELubaczow – Kreatywni nauczyciele dla innowacyjnej gospodarki

Szczegółowe informacje na temat efektów realizacji projektu, jego ewaluacji oraz opis jego wpływu na podniesienie jakości kształcenia oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli, można znaleźć w materiałach zamieszczonych poniżej:
 
  • folder – upowszechniający realizacje i efekty projektu,

 

  • sesja posterowa – upowszechniająca przykłady dobrych praktyk i zdobyte doświadczenie ( zdjęcia poniżej),

 

 

  • konferencja szkoleniowa (zdjęcia poniżej).