W okresie od 06.09.2017 r. do 23.11.2017 r.  w ramach projektu „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansa na rynku pracy w powiecie lubaczowskim” 12 uczniów kl. III i IV  technikum budowlanego wzięło udział  w kursie na operatora koparko- ładowarki.

Młodzież wykazała się dużą wiedzą, która zaprocentowała na egzaminie UDT w dniu 25 listopada 2017 roku w wyniku, którego wszyscy uczniowie biorący udział w kursie uzyskali pozytywny wynik egzaminu.

Głównym celem szkolenia to nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i konserwacji koparko-ładowarki oraz ich przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie operatora koparko ładowarki w klasie III zgodnie z opracowanym programem.

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymał świadectwo ukończenia kursu oraz książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Gratulujemy!