Do tej klasy zapraszamy wszystkich, którzy pasjonują się naukami ścisłymi i poznawaniem otaczającego świata.  Przygotujemy Cię do matury z matematyki i geografii na poziomie rozszerzonym oraz pomożemy osiągnąć sukces na egzaminie. Nauka u nas umożliwi Ci  dobry start na wielu kierunkach prestiżowych uczelni.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia, język obcy.

 

Oto kilka dodatkowych powodów, dla których warto  przyjść do MAT-GEO:

 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla „umysłów ścisłych”: zajęcia Koła Geograficznego, Koła Matematycznego, zajęcia przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym,
 • udział w projektach geograficznych i matematycznych,
 • możliwość udziału w wykładach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych: współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską i UMCS-em w Lublinie,
 • spotkania z pasjonatami nauk ścisłych i przyrodniczych oraz podróżnikami,
 • aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz obrony praw człowieka podejmowanych przez Amnesty International,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony gatunków zagrożonych w ramach akcji WWF.
 • nauczanie z wykorzystaniem nowych technologii internetowych i multimedialnych w salach dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne,
 • praca na najnowocześniejszym sprzęcie, m.in. tablicy interaktywnej Smart, dającej możliwość symulowania wielu zjawisk przyrodniczych; eksperymentowanie i odkrywanie matematyki za pomocą apletów GeoGebry,

 

MAT-GEO to przygotowanie do studiów na kierunkach:

 • geodezja i kartografia,
 • geologia,
 • architektura, architektura krajobrazu,
 • telekomunikacja,
 • handel zagraniczny,
 • zarządzanie firmami, ludźmi i projektami
 • finanse i bankowość,
 • budownictwo,
 • gospodarka przestrzenna,
 • górnictwo,
 • finanse i rachunkowość,
 • turystyka i rekreacja.