„Międzynarodowa współpraca drogą do efektywnego nauczania”

Okres realizacji: 01.09.2019- 29.02.2020

Wartość projektu 47 714,00 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji”

Celem ponadnarodowej mobilności uczniów pod nazwę „Międzynarodowa współpraca droga do efektywnego nauczania” jest lepsze przygotowanie młodych ludzi do pracy w warunkach panujących we współczesnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uwagi na temat przedsiębiorczości i wielojęzyczności. Tematem przewodnim mobilności uczniów jest przedsiębiorczość, technologie cyfrowe, rozwój osobisty uczniów oraz świadomość międzykulturowa.. Projekt realizowany w partnerstwie ze szkołą na Słowacji Seconrady vocational school of technology and services w miejscowości Levice.

Rezultatem ponadnarodowej mobilności uczniów pod nazwa˛ „Międzynarodowa współpraca droga˛ do efektywnego nauczania” będą:

– rozwinięte kompetencje kluczowe uczniów w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, innowacyjnych sposobów

uczenia si ˛e, umiejętności porozumiewania się w języku obcym ,

– rozwój osobisty uczestników mobilności,

– zwiększona świadomość kulturowa uczestników mobilności, w tym poznanie podobieństw i różnic kulturowych występujących

w krajach pochodzenia uczestników,

– podniesienie kompetencji zawodowych kadry (nowe metody pracy, prowadzenia interesujących lekcji, motywowania uczniów),

– rozwój instytucjonalny w tym nawiązanie partnerstwa ze szkoła˛ zza granicy,

wsparcie rozwoju

– lepsza współpraca międzynarodowa w obszarze wspierania rozwoju uczniów w ramach edukacji formalnej,

– poprawa jakości pracy placówki oświatowej (np. zaadaptowanie w placówce przykładów

dobrej praktyki zaobserwowanych podczas udziału w mobilności),

– wzmacnianie potencjału organizacji korzystających ze środków programu.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.