Operator obrabiarek skrawających  należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Dominującym układem czynności w tym zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. Kształcenie w zawodzie odbywa się w branżowej szkole I stopnia. Wszystkie osoby kształcące się w tym  zawodzie realizują zajęcia praktyczne w zmodernizowanych warsztatach szkolny zaopatrzonych
w nowoczesne obrabiarki.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

20210305_102104

Wybierając Szkołę Branżową I Stopnia w Zespole Szkół w Lubaczowie zostaniesz przygotowany do pracy operatora
z zakresu:

 • przygotowywania stanowiska pracy (zaznajamianie się
  z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy),

 •  ustawiania parametrów i nadzorowania pracy obrabiarek,

 • obsługi frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera,

 • programowania obrabiarek,

 •  wykonywanie i czytanie rysunków technicznych,

 • konserwacji  obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zakresie przedmiotów ogólnotechnicznych, a w szczególności obsługi
i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

W związku z powyższym, operator obrabiarek skrawających posiada uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji.

Absolwent po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających i po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. (Użytkowanie obrabiarek skrawających)  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

20210308_101942

 

Operator obrabiarek skrawających to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC).

W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację:

MEC.05.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

Absolwent szkoły po zakończeniu nauki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
w
zakresie w.w kwalifikacji:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
  do planowanej obróbki,

 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,

 • wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

20210308_101633

Praktyczną naukę zawodu uczeń realizuje w Warsztatach Szkolnych  w pierwszej klasie jeden dzień a w pozostałych dwa dni w tygodniu. Nauka w szkole branżowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki uczeń może ukończyć dodatkowe kursy rozszerzających kwalifikacje zawodowe takie jak:

 • kurs spawacza,

 • kurs operatora wózków widłowych.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo  uczniowie mają dostęp do wielu narzędzi programowych takich jak:

 • SolidEdge – komputerowe wspomaganie projektowania 2D/3D,

 • AutoCad – komputerowe wspomaganie projektowania 2D,

 • SinuTrain – symulator obróbki.

Perspektywy absolwentów po ukończeniu szkoły

Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników
o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem.

Prace mogą podjąć na stanowiskach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, budowlanych i rolniczych.

 

20210305_102538

Operator obrabiarek CNC w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie