W dniu 18 września uroczystość rozpoczęła się mszą św. ( godz. 10.00) koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej – Jana Śrutwę.

Ksiądz biskup w wygłoszonym kazaniu wielokrotnie zwracał się do młodzieży i jej wychowawców, zaznaczył, że należy pamiętać nie tylko o tym, co złe, ale przede wszystkim o tym, co dobre. Odkrywanie dobra u innych jest bowiem celem każdej pracy, a zwłaszcza pracy wychowawczej. Kilkakrotnie też nawiązywał do hasła: “Otwierajmy horyzonty mądrości”, ponieważ w czasach trudnych przemian, mądrość jest wartością bezcenną.

Uroczystości w Konkatedrze w Lubaczowie i przemarsz do Zespołu Szkół

Podczas mszy św., ks. biskup, na prośbę dyrektora Zespołu Szkół – ANDRZEJA NEPELSKIEGO, dokonał poświęcenia nowego sztandaru, po czym nastąpiła jego prezentacja i przekazanie go uczniom. W uświetnieniu tej uroczystości towarzyszył również chór Cansone, który wyjątkowo pięknie wykonał, m.in. “Bogurodzicę” oraz Wojskowa Orkiestra Dęta Garnizonu Rzeszów – “Podhalańczycy”. Po zakończeniu uroczystości kościelnych wszyscy zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna, udała się w efektownym i niecodziennym pochodzie na teren szkoły, gdzie następowały kolejne punkty programu.

Po przybyciu na teren szkoły odbył się ceremoniał przecięcia wstęgi oraz poświęcenia hali dokonany przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa.

Następnie – po wysłuchaniu Hymnu Narodowego – prowadzący uroczystość poprosili o zabranie głosu Starostę Lubaczowskiego Józefa Michalika, który powitał zgromadzonych gości i wyraził uznanie dla wykonawców tego przedsięwzięcia, a przede wszystkim przekazał serdeczne gratulacje dyrektorowi Zespołu Szkół, który uporem i determinacją doprowadził do powstania tak pięknego i nowoczesnego obiektu.

Poświęcenie hali sportowej i uroczyste przecięcie wstęgi

Dyrekcja Zespołu Szkół otrzymała również wiele listów z gratulacjami od osób, które nie mogły osobiście uczestniczyć w tym radosnym dla społeczności szkolnej dniu.

Wśród słów uznania dominowały stwierdzenia, że “inwestycja ta spełni oczekiwania zarówno grona pedagogicznego, jak też społeczności uczniowskiej oraz będzie stanowiła nowoczesną bazę do podnoszenia tężyzny fizycznej uczniów”.

W kolejnej części programu oddelegowano uczniów do złożenia kwiatów i zapalenia znicza przed płytą pamiątkową patrona szkoły oraz odprowadzono stary sztandar do izby pamięci (sztandar Zespołu Szkół zostanie przekazany do Muzeum Regionalnego w Lubaczowie). Wysłuchano również przemówień wygłoszonych przez dyrektora, pana Andrzeja Nepelskiego oraz zaproszonych gości. Wszyscy oni wyrazili ogromną radość i zadowolenie towarzyszące uroczystości, a sens ich wypowiedzi zamknąć można w słowach: “nie ma niepomyślnych wiatrów dla tego, kto wie dokąd zdąża”, a marzenia są po to, by je realizować.

W tym niezwykłym dniu nie było końca gratulacjom, podziękowaniom i słowom radości. Dyrektor dziękując nie pominął nikogo, pamiętał o tych, którzy wykonali duże prace, jak również o tych od drobnych prac porządkowych. Uczniowie także wyrazili wdzięczność dyrekcji, za trud i ogrom wykonanej pracy, dziękowali oklaskami i bukietem kwiatów wręczonych dyrektorowi przez przewodniczącą samorządu szkolnego – Barbarę Drachus.

Część artystyczna i ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół w Lubaczowie

Po wyprowadzeniu sztandarów rozpoczęła się ekscytująca i oryginalna część artystyczna, przygotowana przez młodzież szkolną i nauczycieli pod kierownictwem Pani Grażyny Bielec.

Całość przedstawienia formą i treścią nawiązywała do ideii Igrzysk Olimpijskich starożytnych i tradycji starożytnych Greków: na czele pochodu dziewczyna w stroju greckim niesie zapalony znicz, za nią flaga olimpijska, chłopcy w strojach sportowych i dziewczęta w kostiumach gimnastycznych. Wszystkiemu towarzyszy muzyka, w takt której tańczą dziewczęta ze wstążkami w kolorze kół olimpijskich, a zaraz potem chirliderki z pomponami porywają zebranych tańcem przy rytmicznej muzyce. We wspaniałe widowisko włączają się recytatorzy, którzy mówią o ideałach olimpijskich i przypominają, jak trudno być podobnym do bohaterów przeszłości a jednocześnie namawiają douczenia się człowieka”.

To niekonwencjonalne i frapujące widowisko kończy przemarsz uczestników przedstawienia w takt muzyki Marka Torzewskiego – “Do przodu Polsko!”co rzeczywiście było godne finału.

Uroczystość otwarcia Hali Sportowej w Zespole Szkół w Lubaczowie połączona z nadaniem społeczności uczniowskiej nowego sztandaru odbiła się szerokim echem nie tylko w powiecie, ale także w województwie, chociażby dlatego, że zgromadziła wielu wybitnych ludzi – władze samorządowe różnych szczebli, przedstawicieli kuratorium, instytucji i duchowieństwa – ale również dlatego, że tego dnia Zespół Szkół został niejako nobilitowany i jednocześnie zobowiązany poprzez nadanie nowego sztandaru. Wydarzenie takie ma zawsze znaczenie szczególne.

Ceremonia wbijania gwoździ w nowo nadany sztandar Zespołu Szkół w Lubaczowie

Kolejnym punktem programu było symboliczne wbijanie gwoździ i dokonanie wpisów do Księgi Pamiątkowej Sztandaru. Podczas uroczystości miało miejsce również wydarzenie istotne przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych, ponieważ w obecności wielu ważnych osobistości i po raz pierwszy na nowy sztandar, składali ślubowanie rzetelnej pracy, pilnej nauki i przestrzegania zasad regulaminu szkolnego. W ten sposób zostali wpisani w poczet uczniów Zespołu Szkół.

Wykonali: Krzysztof Bundyra i Łukasz Brogowski