Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansa na rynku pracy w powiecie lubaczowskim

Projekt „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansa na rynku pracy w powiecie lubaczowskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w okresie od  01.11.2016 do 31.08.2019 roku. Głównym zamierzeniem jest podniesienie jakości                 i atrakcyjności oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami w ramach organizacji staży i praktyk zawodowych, specjalistycznych kursów i szkoleń, programów wsparcia uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień już na etapie nauki szkolnej. Ogólna wartość projektu wynosi  1 351 575,14 zł.

Realizacja projektu ma na celu przygotowanie absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Młodzi ludzie już  w trakcie nauki w szkole będą mieć możliwość rozwijania swoich umiejętności, i kompetencji społecznych, które doskonalić będą podczas praktyk i staży zawodowych u pracodawcy, a w późniejszej perspektywie – pracy zawodowej.

                Uczestnictwo szkoły w projekcie pozwala na podniesienie poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych. Kierując się potrzebami rynku pracy, sugestiami uczniów naszej szkoły  oraz na podstawie przeprowadzonej diagnozy będą realizowane takie kursy jak: baz danych ORACLE, AutoCad, Inventor, kurs obsługi programu ”OPTIMA”, rozliczanie działalności handlowej z obsługą kas fiskalnych,  wózków widłowych, koparko-ładowarki, pojazdowe magistrale przesyły danych, pojazdowe magistrale bezpieczeństwa biernego, kurs obsług bezzałogowego statku powietrznego, wizażu i stylizacji, carvingu czy kurs kelnerski. Taka forma wsparcia dla uczniów znacznie wykracza poza ofertę, którą może zapewnić szkoła na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Innym ważnym aspektem wyboru  kursów i szkoleń była  ich popularność i atrakcyjność wśród młodzieży. Zaproponowane kursy dają możliwość zdobycia międzynarodowych lub ogólnopolskich certyfikatów, które zwiększają atrakcyjność absolwenta szkoły na rynku pracy, poszerzają program nauczania, ale są przede wszystkim bezpłatne. Z takiej formy wsparcia skorzysta 264 uczniów szkoły.

Oprócz kursów i szkoleń młodzież będzie mieć możliwość udziału w  praktykach i stażach zawodowych w takich zakładach jak: salony kosmetyczne, sklepy/ hipermarkety, restauracje, biura rachunkowe, firmy informatyczne i budowlane, firmy usług kartograficznych i geodezyjnych, parki logistyczne i firmy spedycyjno- logistyczne jak i również zakłady branży metalowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod obróbki. Ważnym aspektem jest to, że młodzież  biorąca udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym nie tylko zdobywa doświadczenie zawodowe ale również  otrzymuje wynagrodzenie za swoją pierwszą pracę. Dzięki podjętej współpracy z pracodawcami kolejnych  142 uczniów naszej szkoły będzie mieć możliwość dokształcania się w danym zawodzie.

Szkolenie na operatorów bezzałogowych statków powietrznych   w którym uczestnikami są  uczniowie technikum geodezyjnego.

Formą ćwiczeń są zajęcia na symulatorach  oraz prawdziwe zmagania w terenie na zajęciach praktycznych. Wśród uczniów swoje umiejętności doskonalą również nauczyciele.

Kilka informacji na temat szkolenia:

Symbol „VLOS” (Visual Line of Sight) świadczy o tym, że osoba posiadająca takie uprawnienia będzie mogła wykonywać  loty w  zasięgu wzroku, czyli w taki sposób, aby statek powietrzny był utrzymywany cały czas w taki sposób aby Operator mógł bezpiecznie nim operować bez użycia gogli, lornetki itp.

W jakim celu odbywa się szkolenie?

Szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowuje kursanta do egzaminu państwowego UAVO VLOS. Po odbyciu szkolenia Kursant posiada pełną wiedzę niezbędną do zdania teoretycznego oraz praktycznego egzaminu państwowego, materiały szkoleniowe, z których może wykorzystać do nauki do egzaminu oraz świadectwo ukończenia szkolenia VLOS – koniecznego do przystąpienia do egzaminu państwowego.

W trakcie szkolenia teoretycznego Kursanci zdobywają wiedzę z następujących tematów:

 • Podstawy prawa lotniczego
 • Człowiek jako operator UAV + podstawy pierwszej pomocy
 • Podstawy meteorologii
 • Zasady wykonywania lotów
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów
 • Budowa i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych

Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej Kursanci przystępują do szkolenia praktycznego, które składa się z ćwiczeń na symulatorze oraz szkolenia w powietrzu przy użyciu quadrokoptera Phantom. Podczas tej części szkolenia Kursanci nabywają umiejętności z zakresu:

 • Naziemnej obsługi bezzałogowego statku powietrznego
 • Przygotowania sprzętu do lotu
 • Bezpiecznego wykonywania procedur startu i lądowania
 • Wykonywania podstawowych manewrów
 • Sytuacji niebezpiecznych i procedur awaryjnych
 • Lotów wymaganych na egzaminie państwowym

Po co właściwie potrzebne jest szkolenie?

Odbycie szkolenia wymagane jest do przystąpienia do egzaminu państwowego. Po zdaniu takiego egzaminu Kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania lotów komercyjnych. Loty komercyjne to takie, za które Operator otrzymuje wynagrodzenie pieniężne ale również takie z których Operator przekazuje materiał z lotów za darmo firmie, która może użyć je do celów reklamowych. Nie można udostępniać publicznie materiału z lotu jeśli nie posiada się świadectwa kwalifikacji.

STAŻE I PRAKTYKI

Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie w ramach podpisanych umów z pracodawcami z terenu Lubaczowa, Łańcuta i Rzeszowa skierowali swoje pierwsze kroki do firm i przedsiębiorstw, aby sprostać wyzwaniu w pierwszej pracy. W miesiącu lipcu i sierpniu – łącznie  47 uczniów technikum i  szkół zawodowych z Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia odbywało staże i praktyki zawodowe u pracodawców. Uczniowie  zdobywali nowe umiejętności praktyczne  i doświadczenie niezbędne do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Mogli oni sprawdzić swoją wiedzę zdobytą w szkole w rzeczywistych warunkach pracy za którą otrzymali wynagrodzenie.

Dzięki zaangażowaniu firm  uczniowie mają poczucie zadowolenia  w zmaganiach z pierwszą pracą. Dali oni młodzieży możliwość rozwijania swojej pasji i zainteresowań. Zdobyte umiejętności praktyczne staną się  bowiem kapitałem i ułatwią w przyszłości zajęcie lepszej pozycji na rynku pracy.

Cenna jest każda forma aktywności zawodowej. Zdobyte w ten sposób doświadczenie może przygotować uczniów do przyszłej pracy i pozwoli na zapoznanie się z zasadami, według których funkcjonuje firma bądź przedsiębiorstwo. Warto podkreślić że uczniowie brali udział w stażach i praktykach zawodowych o profilu działania zgodnym z obraną przez nich specjalizacją.

 

Uczniowie   technikum geodezyjnego rozwijali swoje umiejętności w firmie GEOS Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Szymon Ozimek w Lubaczowie , technikum budowlanego-  w firmie BUD-MONT Tadeusz Bednarczyk Lubaczów a  technikum logistycznego doskonalili  swoje umiejętności  w firmie spedycyjno- transportowej TSM SEAD-CAR Sp. zo.o w Łańcucie oraz OMEGA PILZNO Podkarpacki Park Logistyczny Magazyn w Jasionce. Informatycy udali się do firm informatycznych i agencji reklamowych z Rzeszowa takich jak Aberit Piotr Bereziewicz, Agencja Reklamowa BOGACZEWICZ, MOONBITE Sp.zo.o Paweł Baszak oraz firmy EJMAX Spółka Jawna E.Bogusz i Wspolnicy w Lubaczowie. Dla uczniów technikum ekonomicznego swoje drzwi otworzyły biura rachunkowe m.in. Biuro Rachunkowe SUBIEKT, Biuro Rachunkowe „ANNA” Ubezpieczenia Anna Kot oraz Biuro Rachunkowe EKSPERT Sp. zo.o.

Natomiast uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej swoje praktyczne umiejętności rozwijali zgodnie z wybraną specjalizacją. Fryzjerzy wzmacniali swoją fryzjerską pasję  w Salonach Fryzjerskich „AFRODYTA” Beata Adamek z Narola oraz  Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Stanisława Juźko z Lubaczowa. Sprzedawcy podnosili swoje kompetencje w sklepie Delikatesy Centrum HDi H Tomasz Dańczuk Lubaczów.

 

KURSY

Kurs operatorów koparko-ładowarki

Kurs operatorów wózków widłowych

Kurs kelnerski

Kurs carwingu