ŚLUSARZ

 Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych.

Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:

  • wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,
  • obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
  • wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,
  • wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu.

Ślusarz może być zatrudniony w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, może prowadzić własną działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.).

Efektem kształcenia w zawodzie ŚLUSARZ  jest zdobycie kwalifikacji:

 

KWALIFIKACJA MG. 20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i  narzędzi.                

W trakcie trwania nauki uczniowie mogą rozszerzyć swoje umiejętności odbywając kurs spawacza oraz kurs operatora wózków widłowych. Kursy prowadzone są na warsztatach szkolnych i kończą się egzaminem potwierdzającym umiejętności z zakresu spawalnictwa i obsługi wózków.

Pozytywny wynik egzaminu pozwala na uzyskanie odpowiednich dokumentów, które są honorowane nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej.