ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Ma on na celu pobudzanie świadomości młodzieży naszej szkoły na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim.

Program obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii Europejskiej, lecz także umożliwi doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie.

Poprzez:

 • założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim
 • organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim
 • wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów
 • organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem “Dzień Europy” w okolicach 9 maja przyczyni się do pogłębienia świadomości młodzieży na temat Unii Europejskiej.

 

Ambasadorzy programu

Założenia programu realizują MŁODSI AMBASADORZY czyli uczennice klasy II i III Technikum Ekonomicznego

Rok szkolny 2019/2020

 • Patrycja Brzyska
 • Wiktoria Frącik
 • Justyna Gacek
 •  Joanna Harasymowicz
 • Oliwia Sopel
 • Jarosław Ważny

Rok szkolny 2018/2019

 • Katarzyna Kornaga
 • Patrycja Sęga
 • Aleksandra Malec
 • Diana Cisło
 • Sylwia Jałowy
 • Patrycja Burek
 • Magda Turza
 • Kinga Wołoszyn
 • Paulina Czajkowska
 • Joanna Babik
 • Aleksandra Bębnik
 • Natalia Jamińska

Nad przebiegiem realizacji programu czuwają STARSI AMBASADORZY czyli pani Dorota Wałczyk i pani Barbara Ozimek

 

Realizacja założeń programu

 • Punkt informacyjny stacjonarny,
 • Realizacja lekcji europejskich na których Młodsi Ambasadorzy wykorzystują materiały edukacyjne, broszury, gry udostępnione w ramach Programu przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego.

Lekcje odbyły się w klasach: 3TEL, 1TE, 1TL ,2TiM, 4 Ti,1 Tim, 2 B, 2TL, 1 Ti

 • Działania edukacyjne poświęcone bieżącemu ustawodawstwu PE i innym istotnym kwestiom europejskim poprzez:
 • Audycje w szkolnym radiowęźle
 • Spotkania z młodzieżą naszej szkoły na lekcjach wychowawczych poświęcone ważnym sprawom poruszanym przez PE

 

Audycje w szkolnym radiowęźle

Korzenie obecnego Parlamentu Europejskiego sięgają roku 1952. Parlament najłatwiej skojarzyć z Sejmem jest to instytucja Unii Europejskiej, której odpowiednikiem jest właśnie Sejm. Członkowie Europarlamentu wybierani są co 5 lat, w każdym kraju członkowskim. Liczba przedstawicieli, czyli eurodeputowanych zależy od wielkości państwa, Polsce przysługuje 51 mandatów z 751.

Oficjalną siedzibą jest Strasburg, gdzie raz w miesiącu odbywa się zwyczajna sesja plenarna, ale komisje parlamentarne pracują głównie w Brukseli, a Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego znajduje się w Luksemburgu. A dlaczego Parlament ma 3 siedziby ? To wynik kompromisu zawartego przez państwa członkowskie i zapisanego w Traktacie z Amsterdamu.

Europarlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne. Do funkcji prawodawczej należy też udział w uchwalaniu budżetu oraz udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania. Parlament Europejski w przeciwieństwie do parlamentów krajowych nie posiada praw inicjatywy ustawodawczej, lecz może on kontrolować inne instytucje oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne, czyli wybór składu innych organów. Może także złożyć wobec nich wotum nieufności i doprowadzić do ich odwołania.

W Europarlamencie zasiada 751 europosłów,w tym 51 z Polski. Każdy eurodeputowany ma prawo dołączyć do klubów parlamentarnych a jest ich osiem :

 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Zjednoczona Lewica Europejska
 • Zieloni
 • Europa Wolności i Demokracji 
 • niezrzeszeni

Posłowie dzielą czas pracy między Brukselą, Strasburgiem i swoimi okręgami wyborczymi. W Brukseli uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, grup politycznych, dodatkowych posiedzeniach plenarnych, a w Strasburgu biorą udział w dwudniowych sesjach plenarnych w roku. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują też w swoim okręgu, spotykając się z wyborcami.

Obywatele Unii mają prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego. Prawo to rozciąga się także na wszystkie osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę a terenie Unii Europejskiej. Parlament Europejski dysponuje wielojęzyczną obsługą wszystkich sesjach plenarnych i pozostałych posiedzeń, podczas których posłowie mogą wypowiadać się w dowolnym języku urzędowym UE. Wszytko co mówią, jest tłumaczone przez tłumaczy w trybie symultanicznym.

Budżet UE jest finansowany przede wszystkim ze składek państw członkowskich, obliczany a podstawie ich dochodu narodowego. Część budżetu pochodzi również z podatku VAT od towarów i usług, pobieranego w całej UE , oraz ceł na produkty przemysłowe i rolne importowane z krajów trzecich, pobrane na zewnętrznych granicach UE.

Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego dnia.

DZIEŃ EUROPY 2018 – ŚWIĘTO EUROPEJSKICH PAŃSTW, KTÓRE OBCHODZONE JEST 9 MAJA

Chyba niewielu ludzi w Europie wie, że to 9 maja 1950 r. uczyniono pierwszy krok w tworzeniu tego, co znamy dziś pod nazwą Unii Europejskiej.

Dlatego uczniowie naszej szkoły w ramach programu EPAS postanowili uczcić ten DZIEŃ w szczególny sposób.

Ambasadorzy programu prezentowali stroje i tradycyjne potrawy krajów Unii Europejskiej. Poprzebierani za przedstawicieli takich krajów jak: Polska, Niemcy, Francja, Grecja , Hiszpania z własnoręcznie zrobionymi potrawami celebrowali ten ważny dla każdego Europejczyka Dzień najpierw wśród młodzieży naszej szkoły a później wspólnie z mieszkańcami miasta na rynku głównym w Lubaczowie.

Wśród miłej i wesołej atmosfery przypominali o wartościach Unii Europejskiej, o programie EPAS, o samym Dniu Europy i zachęcali młodzież naszej szkoły i mieszkańców miasta Lubaczowa do wspólnego świętowania.

Dzień minął szybko ale bardzo owocnie, a nasi Ambasadorzy już planują kolejny Dzień Europy 2019!

DZIEN EUROPY 2019

15.05.2019 r uczniowie naszej szkoły zorganizowali  DZIEŃ EUROPY w ramach którego przypomnieli społeczności uczniowskiej istotę tego ważnego wydarzenia, samego programu EPAS, ważność wyborów europejskich poprzez min. konkurs na temat PE oraz degustacje własnoręcznie przygotowanych potraw z różnych krajów Unii europejskiej.

Dodatkowo całość uświetniła audycja w szkolnym radiowęźle związana z Dniem Europy oraz wyborami do PE.

DZIEŃ EUROPY 2020

W tym roku będzie on inny. W związku z trudną sytuacją epidemiczną i niemożnością zorganizowania Dnia Europy w postaci „rzeczywistej”  ten dzień odchodzimy inaczej miedzy inny pod hasłem:

EuropejczycyPrzeciwCovid19

 Dodatkowo świętujemy 70. rocznicę Deklaracji Schumana i proponujemy pięciominutowy film poświęcony tej kwestii  wraz z krótkim quizem:

70. Rocznica Deklaracji Schumana – quiz

Aby uczcić ten wyjątkowy Dzień dla każdego Europejczyka warto skorzystać z zasobów wirtualnej wystawy dostępnej tutaj:

Punkt informacyjny poświęcony UE, Europie i Instytucjom Europejskim