W roku szkolnym 2021/2022 – uczniów ubezpiecza InterRisk

Polisa dla LO, Technikum i Szkoła Branżowa I Stopnia: operator obrabiarek skrawających i ślusarz:  Seria EDU-A/P numer 092887

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Postępowanie w przypadku zdarzenia na terenie szkoły lub pod opieką szkoły

(obowiązek rejestracji wypadku przez szkołę)

Wypadek należy zgłosić do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub specjalisty ds. BHP poprzez wypełnienie ZGŁOSZENIA WYPADKU UCZNIA, WYJAŚNIENIA POSZKODOWANEGO UCZNIA W WYPADKU oraz  WYJAŚNIENIA ŚWIADKA ZDARZENIA WYPADKOWEGO UCZNIA – druki dostępne poniżej.

Postępowanie w przypadku zdarzenia poza terenem szkoły 

(nie ma obowiązku rejestracji wypadku przez szkołę)
 
Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku należy postępować wg poniżej zamieszczonego rysunku:

         

 

Dokumenty dotyczące polisy i zgłaszania wniosku o odszkodowanie:

 1. druk zgłoszenia roszczenie
 2. druk zgłoszenia roszczenia (wzór)

 

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 – uczniów ubezpiecza InterRisk

 

Polisa dla LO, Technikum i Szkoła Branżowa I Stopnia: operator obrabiarek skrawających i ślusarz:  EDU-A/P 076309

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Postępowanie w przypadku zdarzenia na terenie szkoły lub pod opieką szkoły

(obowiązek rejestracji wypadku przez szkołę)

 

Dokumenty dotyczące polisy i zgłaszania wniosku o odszkodowanie:

 

 1. Zgłoszenie roszczenia
 2. Zgłoszenie roszczenia – wzór
 3. Oferta

 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 – uczniów ubezpiecza InterRisk

 

Polisa dla LO, Technikum i ZSZ: operator obrabiarek skrawających i ślusarz:  EDU-A/P 065572

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Postępowanie w przypadku zdarzenia na terenie szkoły lub pod opieką szkoły

(obowiązek rejestracji wypadku przez szkołę)

Wypadek należy zgłosić do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub specjalisty ds. BHP poprzez wypełnienie ZGŁOSZENIA WYPADKU UCZNIA, WYJAŚNIENIA POSZKODOWANEGO UCZNIA W WYPADKU oraz  WYJAŚNIENIA ŚWIADKA ZDARZENIA WYPADKOWEGO UCZNIA (druki dostępne poniżej lub w sekretariacie uczniowskim).

Postępowanie w przypadku zdarzenia poza terenem szkoły 

(nie ma obowiązku rejestracji wypadku przez szkołę)
 
Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku należy postępować wg poniżej zamieszczonego rysunku:

           Sposoby zgłaszania szkód

 

 

Dokumenty dotyczące polisy i zgłaszania wniosku o odszkodowanie:

 

 1. Zgłoszenie roszczenia
 2. Zgłoszenie roszczenia – wzór
 3. Oferta

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 – uczniów ubezpiecza InterRisk

 

Polisa dla LO, Technikum i ZSZ: operator obrabiarek skrawających i ślusarz:  EDU-A/P 052982

 

Postępowanie w przypadku zdarzenia na terenie szkoły lub pod opieką szkoły

(obowiązek rejestracji wypadku przez szkołę)

Wypadek należy zgłosić do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub specjalisty ds. BHP poprzez wypełnienie ZGŁOSZENIA WYPADKU UCZNIA, WYJAŚNIENIA POSZKODOWANEGO UCZNIA W WYPADKU oraz  WYJAŚNIENIA ŚWIADKA ZDARZENIA WYPADKOWEGO UCZNIA (druki dostępne poniżej lub w sekretariacie uczniowskim).

Postępowanie w przypadku zdarzenia poza terenem szkoły 

(nie ma obowiązku rejestracji wypadku przez szkołę)
 
Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku należy postępować wg poniżej zamieszczonego rysunku:

           Sposoby zgłaszania szkód

 

 

Dokumenty dotyczące polisy i zgłaszania wniosku o odszkodowanie:

 

 1. Zgłoszenie roszczenia
 2. Zgłoszenie roszczenia – wzór
 3. Oferta

W roku szkolnym 2017/2018 – uczniów ubezpiecza InterRisk

 

Polisa dla LO, Technikum i ZSZ: operator obrabiarek skrawających i ślusarz:  EDU-A/P 042091

Polisa dla ZSZ młodociani pracownicy:                                                                     EDU-AP 042085

 
 

Dokumenty dotyczące polisy i zgłaszania wniosku o odszkodowanie:

 1. Zgłoszenie roszczenia
 2. Zgłoszenia Roszczenia – wzór
 3. Najważniejsze_cechy_ubezpieczenia_InterRisk
 4. Oferta
 5. OWU 2017 – Ogólne_Warunki_Ubezpieczenia
 6. Polisa dla LO, Technikum i ZSZ: operator obrabiarek skrawających i ślusarz
 7. Polisa dla ZSZ młodociani pracownicy

 


W roku szkolnym 2016/2017 – uczniów ubezpiecza AXA

 

HORYZONT-IN

ul. Lwowska 78A
22-600 Tomaszów Lubelski

Numer kontaktowy Horyzont-In:

tel./fax – (84) 664 17 44


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA ZS LUBACZÓW – ROK SZKOLNY 2016/2017

(Wypadki, które wydarzyły się w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2017)


Numery polis:

Liceum Ogólnokształcące, Technikum, ZSZ – operator obr. skarawających:  92100772

ZSZ – młodociani pracownicy:                                                                        92100774

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA


Postępowanie w przypadku zdarzenia na terenie szkoły lub pod opieką szkoły

(obowiązek rejestracji wypadku przez szkołę)
 1. Wypadek należy zgłosić do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub specjalisty ds. BHP poprzez wypełnienie ZGŁOSZENIA WYPADKU UCZNIA, WYJAŚNIENIA POSZKODOWANEGO UCZNIA W WYPADKU oraz  WYJAŚNIENIA ŚWIADKA ZDARZENIA WYPADKOWEGO UCZNIA (druki dostępne poniżej lub w sekretariacie uczniowskim).
 2. Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku należy kopię ZGŁOSZENIA WYPADKU UCZNIA przesłać na adres:
info@horyzont-in.pl
 
lub listownie
 
Biuro Obsługi Klienta HORYZONT-IN
ul. Lwowska 78A22-600 Tomaszów Lubelski

Na przesyłanym druku proszę dopisać nr telefonu kontaktowego.

Dokumenty do pobrania:

(Tylko dla wypadków, które wydarzyły się w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2017)

Dokumenty, które należy dołączyć do zgłoszenia szkody u Ubezpieczyciela:

 • kserokopia (skan) dokumentacji medycznej z przychodni (szpitala), potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem roszczenia,
 • kserokopia (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni lub kserokopia (skan) dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
 • inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Ubezpieczyciela.

 

Postępowanie w przypadku zdarzenia poza terenem szkoły 

(nie ma obowiązku rejestracji wypadku przez szkołę)
 1. Wypełnić ZGŁOSZENIE WYPADKU UCZNIA (druki dostępne poniżej lub w sekretariacie uczniowskim).
 2. Wypełniony druk przesłać na adres:
info@horyzont-in.pl
 
lub listownie
 
Biuro Obsługi Klienta HORYZONT-IN
ul. Lwowska 78A
22-600 Tomaszów Lubelski

Na przesyłanym druku proszę dopisać nr telefonu kontaktowego.

Dokumenty do pobrania:

(Tylko dla wypadków, które wydarzyły się w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2017)

Dokumenty, które należy dołączyć do zgłoszenia szkody u Ubezpieczyciela:

 • kserokopia (skan) dokumentacji medycznej z przychodni (szpitala), potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem roszczenia,
 • kserokopia (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni lub kserokopia (skan) dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
 • inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Ubezpieczyciela.

W przypadku, gdy Ubezpieczony (opiekun prawny), chce mieć potwierdzony na piśmie fakt zgłoszenia szkody, należy pobrać i wysłać wypełniony wniosek (link poniżej) na adres Ubezpieczyciela.

https://axa.pl/fileadmin/produkty/centrum_klienta/dokumenty/173_Druk_zgloszenia_szkody_Bezpieczny_pl.pdf


Wypadki, które wydarzyły się w okresie od 01.09.2015 do 31.08.2016 (Ubezpieczyciel – “Gothaer”):

 • Nr polisy dla szkół średnich LO, Technikum i ZSZ operator obrabiarek skrawających: INB 019984
 • Nr polisy dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej – młodociani pracownicy: INB 019985
 • Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody

Wypadki, które miały miejsce przed 31.08.2015 – w celu zgłoszenia szkody, należy zgłosić się do sekretariatu szkoły.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]