Dnia 16.09.2014 obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się  Mszą św. w intencji gen.bryg. Józefa Kustronia  i żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 na terenie powiatu lubaczowskiego. Mszę poprowadził J.E., Biskup Mariusz Leszczyński, który poświęcił sztandar Jednostki Strzeleckiej  2033. Rodzicami Chrzestnymi Sztandaru byli: wnuczka generała Kustronia pani Ewa Kustroń de Ramos, pani Stefania Sierkowska oraz inspektor Związku Strzeleckiego pan Marek Strączek. 

Po Mszy Św.  wysłuchaliśmy  wystąpień okolicznościowych. Głos zabierali:

 • dyrektor Zespołu  Szkół – p. Andrzej Nepelski
 • pani Ewa Kustroń de Ramos 
 • Minister Edukacji Narodowej p. Tadeusz Sławecki.
 • przedstawiciele parlamentarzystów: poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, poseł na Sejm RP Marek Rząsa, poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz, senator RP Andrzej Matusiewicz,
 • Wicekurator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty p. Antoni Wydro
 • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Nowy Sącz. p. Jan Ruchała 
 • wicedyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu  pani Krystyna Rębiasz
 • Szef Samorządu Zespołu Szkół Akademickich im. króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
 • Starosta Powiatu Lubaczowskiego p.Józef Michalik

Po przemówieniach nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru dla Jednostki Strzeleckiej 2033 imienia gen.bryg.Józefa Kustronia. Następnie odbyła się musztra paradna w wykonaniu pododziału strzeleckiego z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie. 

Po mustrze oglądaliśmy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Po prezentacji uczniów nastąpiła uroczystość wręczenia trzem nauczycielom naszej szkoły: p.Małgorzacie Procyk, p.Dorocie Krzowskiej-Ważnej, p. Zbigniewowi Buczko Medali Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wręczenia dokonał minister p. Tadeusz Sławecki.

W następnej kolejności uczniowie klas pierwszych, tradycyjnie, złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu obejrzeliśmy polski taniec narodowy „Krakowiak”.

Druga część  naszego Święta odbyła się na zewnątrz budynku szkolnego, gdzie nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie płyty pamiątkowej ofiarowanej  75. rocznicy śmierci patrona szkoły gen.bryg. Józefa Kustronia, Apel Pamięci oraz  składanie wiązanek kwiatów przez:

 • J.Eks.ks.biskupa Mariusza Leszczyńskiego
 • panią Ewę Kustroń de Ramos
 • kombatantów 
 • parlamentarzystów
 • pana Ministra Tadeusza Sławeckiego
 • pana Starostę [p.Józef Michalik], pana w-ce Starostę [p.Krzysztof Szpyt] i przewodniczącego Rady Powiatu [p.Zbigniew Wróbel]
 • przewodniczącą Rady Rodziców pania Ryszardę Bąską
 • przewodniczącą Szkolnego Samorządu Uczniowskiego  KarolinęAntonik
 • burmistrzów oraz wójtów miast gmin a także przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych
 • pozostałe zaproszone delegacje
 • oraz przedstawicieli uczniów.

Uroczystość zakończyła defilada pododziałów jednostek strzeleckich województwa podkarpackiego.

Lista Fundatorów Sztandaru.

 • Marek Kuchciński – Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • Mecenas Andrzej Matusiewicz – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • Stanisław Piotrowicz – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • Mieczysław Golba – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Piotr Babinetz – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Ksiądz Kanonik Andrzej Stopyra – Dziekan Dekanatu Lubaczów, Proboszcz Parafii Św. Stanisława w Lubaczowie, 
 • Ksiądz Kanonik Józef Dudek – Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oleszycach. 
 • mjr Ludwik Cybulak –  Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Lubaczowie,
 • Alfred Marzec – Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział w Lubaczowie, 
 • Tadeusz Antonik – Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, 
 • Józef Michalik – Starosta Lubaczowski
 • Zbigniew Wróbel – Przewodniczący Rady Powiatu Lubaczowskiego,
 • Adam Swatek – Czernecki – Radny Rady Powiatu Lubaczowskiego,
 • Zdzisław Cioch – Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Lubaczów, 
 • Roman Cozac – Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów, 
 • Maria Magoń – Burmistrz Miasta Lubaczów, 
 • Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, 
 • Andrzej Nepelski – Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
 • Marta Szpyt – Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie, 
 • Rayszarda Bąska – Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. gen. Józefa 
 • ppłk Piotr Kurek – Komendant Placówki Straży Granicznej w Horyńcu – Zdroju,  
 • ppłk Ireneusz Merta – Dowódca Jednostki Wojskowej w Niwkach Horynieckich,   
 • Tadeusz Maksymowicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów,
 • Stefania Sierkowska – Wyrób i Sprzedaż Ciast Cukierniczych,
 • Jerzy Ważny – Loktras Lubaczów, Foto i Grafika Komputerowa, 
 • Wanda Grzegorczyk – Sklep Zoologiczny „Zako”
 • Danuta i Piotr Tokarczyk – Rezydencja „Pod Orłami”
 • Stanisław Bury – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, 
 • Józef Otulak – Prezes Koła Łowieckiego „Sarenka” w Lubaczowie,
 • Młodszy Inspektor Związku Strzeleckiego Marek Matuła – Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, 
 • Inspektor Marek Strączek – Dowódca Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego,
 • Inspektor Piotr Panek – Zastępca Dowódcy Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego