Szkoła Branżowa I Stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje  wynagrodzenie.

Przebieg nauki:

 • nauka trwa 3 lata.
 • w klasie I – 3 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole; 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy.
 • w klasie II i III – 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole; 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy.
 • w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs przedmiotów zawodowych, którym uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Oddziały wielozawodowe:

 • kucharz
 • lakiernik
 • sprzedawca
 • murarz – tynkarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • fryzjer
 • elektronik
 • elektryk
 • stolarz
 • cukiernik
 • piekarz
 • wędliniarz
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik motocyklowy