„WOLONTARIUSZE Z PASJĄ”

Uczniowski Klub Sportowy „Zet-Es” przy Zespole Szkół im. im. gen. J.Kustronia realizuje projekt „Wolontariat Szkolny” w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizacja projektu odbywa się przy współpracy  młodzieży-wolontariuszy  z Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia w Lubaczowie oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek im.Jana Pawła II w Lubaczowie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Zadanie publiczne realizowane jest w okresie  01.09.2016- 31.12.2016 w następujących etapach:

  1. Wyjazd integracyjny i zajęcia plastyczne w plenerze w miejscowości Susiec,
  2. Zawsze aktywni- ćwiczenia fitness, gry i zabawy sportowe,
  3. Teatr Kukiełkowy cieni-wspólnie tworzymy bohaterów bajek,
  4. Warsztaty ceramiczne- wykonujemy ozdoby z gliny,
  5. Wyjazd na basen- aktywność ruchowa.

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie młodzieży w umiejętności społeczne i realizowanie twórczych działań na rzecz innych. Realizacja projektu ma na celu rozpropagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia w Lubaczowie i zainteresowanie ich niesieniem pomocy innym oraz zachęcanie ich do  różnego rodzaju akcji wolontarystycznych. W ramach projektu zostaną zorganizowane wyjazdy integracyjne, zajęcia plastyczno-artystyczne oraz organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy udziale wolontariuszy z Zespołu Szkół im. gen, J.Kustronia w Lubaczowie.

Poprzez aktywność społeczna i swoją pracę wolontariusze będą mieli możliwość osobistego rozwoju i odczuć satysfakcje z pracy wolontariusza jakim jest radość i zadowolenie drugiego człowieka.

Projekt  „Wolontariat szkolny” umożliwia podjęcie współpracy szkoły, ucznia oraz  środowiska skupionego wśród szkoły: rodzicami, przedstawicielami organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami społecznymi.

Opracowały:

Karolina Skiba, Justyna Świtalska, Karolina Weiss

Wolontariusze – to MY

Dnia 15 września 2016 odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie projektu„Wolontariat szkolny” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej  realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Zet-Es przy Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.Projekt nosi nazwę „Wolontariusze z pasją”  Wzbudził on duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły.  Na spotkaniu obecna była pani Anna Śliwa-koordynator projektu, pani Jolanta Dral-koordynator ds. wolontariatu, pan Rafał Dudzic-prezes UKS”Zet-Es” oraz pani Marta Sadowska-wykładowca ds. wolontariatu. Swoją obecnością zaszczycił nas dyrektor Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia w Lubaczowie Andrzej Nepelski przedstawiając nam ideę pracy wolontariusza. Nawiązał do ucznów naszej szkoły o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaznaczył jak wiele możemy się nauczyć od osób niepełnosprawnych intelektualnie, jednocześnie dając tak niewiele od siebie.

Pani Marta Sadowska- wykładowca ds. wolontariatu zapoznała nas z historią wolontariatu i pracą wolontariuszy. Główną uwagę zwróciła na odpowiednie podejście do osób niepełnosprawnych. Przedstawiona została specyfika niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem pracy z osobą niepełnosprawną.

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie młodzieży Zespołu Szkół im. gen. J.Kustroniaw Lubaczowie w umiejętności społeczne i realizowanie twórczych działań na rzecz innych. W ramach projektu zostaną zorganizowane wyjazdy integracyjne i zajęcia plastyczno-artystyczne oraz aktywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wszystkie etapy realizacji projektu zostaną nagrane i zmontowane jako film promujący nie tylko projekt ale również wolontariat szkolny wśród społeczeństwa. Film zostanie wyświetlony na podsumowaniu projektu w miesiącu grudniu. Dodatkowo zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły jako promocja wolontariatu szkolnego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do nas i wzięcia udziału w dalszych etapach projektu.Całe spotkanie zostało udokumentowane przez Młodzieżową Telewizję Internetową.

Opracowały:

Karolina Skiba, Justyna Świtalska, Karolina Weiss

Zajęcia plastyczne w plenerze

Dnia 22 i 23 września 2016 r. odbył się pierwszy etap realizacji projektu „Wolontariat Szkolny”, czyli wyjazd integracyjny i zajęcia plastyczne w plenerze w malowniczej miejscowości Susiec. Wyjechaliśmy o godzinie 9 razem z wychowankami Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Po dojechaniu na miejsce udaliśmy się do punktu widokowego gdzie mieliśmy zaobserwować piękny krajobraz rezerwatu Nad Tanwią, który następnie uwieczniliśmy na obrazach. Obrazy te zostaną zaprezentowane na rynku Miasta Lubaczowa, jako promocja projektu.

Przed malowaniem wybraliśmy się na spacer po lesie, gdzie zbieraliśmy „skarby” jesieni. Następnie poszliśmy do miejsca naszego zakwaterowania, czyli Pensjonatu Szkoleniowo Wypoczynkowego „Sosnowe Zacisze”. Tam zjedliśmy smaczny obiad. Po posiłku, z powodu złej pogody zostaliśmy wewnątrz budynku i tam tworzyliśmy nasze prace – wzajemne portrety. Następnie wyszliśmy w plener i popdzieleni na grupy malowaliśmy krajobrazy różnymi technikami. Później zostało zorganizowane ognisko i dyskoteka. Na tym zakończyliśmy nasz pierwszy dzień.

Następnego dnia, po śniadaniu udaliśmy się na Szumy nad Tanwią. Tam spacerowaliśmy i podziwialiśmy widoki. Później wsiedliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną.

Cały wyjazd wspominamy bardzo dobrze. Każdy był zadowolony, szczególnie dzieci i młodzież niepełnosprawna, która miała okazję do przeżycia nowej przygody i miłego spędzenia czasu razem z wolontariuszami.

Prace plastyczne zostaną zaprezentowane na rynku miasta Lubaczowa w miesiącu październiku.

Opracowały:

Karolina Skiba, Justyna Świtalska, Karolina Weiss

Wystawa Prac Plastycznych

Dnia 13 października 2016 r. odbyła się prezentacja obrazów namalowanych przez dzieci z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie oraz  wolontariuszy z Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia w Lubaczowie. Prace plastyczne powstały podczas wyjazdu do Suśca.

Dzień rozpoczęliśmy od przygotowania potrzebnych nam rzeczy, m. in. sztalug. Następnie spod ZS-u udaliśmy się do Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Resocjalizacyjnych im. Jana Pawła II po dzieci. Stamtąd poszliśmy na rynek. Tam rozłożyliśmy nasze prace na sztalugach oraz ubraliśmy  koszulki wolontariusza. Gotowi i zwarci do pracy zaczęliśmy zachęcać ludzi do obejrzenia naszych dzieł. W trakcie częstowaliśmy przechodniów cukierkami oraz zapraszaliśmy do wspólnej zabawy z muzyką w namiocie. Można było tam również spróbować własnych możliwości i samemu namalować obrazek. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych wystawa się udała.

Karolina Skiba, Justyna Świtalska, Karolina Weiss

Zajęcia na basenie

Dnia 04.11.2016r.  Wolontariusze z naszej szkoły działający w projekcie “Wolontariusze z pasją” wraz z dziećmi z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pojechali na zajęcia sportowo-rekreacyjne na basen w miejscowości Horyniec Zdrój. Przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się o godzinie 9:00  z Zespołu Placówek gdzie nastąpił przydział podopiecznych dla wolontariuszy. Planowo o 9:30 przyjechał autobus i zawiózł uczestników na basen. . Na miejscu wolontariusze pomagali podopiecznym w prostych czynnościach przygotowujących do wejścia na obiekt basenu, gdy wszyscy byli już na basenie rozpoczęła się zabawa.

       W niektórych przypadkach dzieci i młodzież nigdy nie była na basenie, w ten sposób chcemy wyrównać szanse w stosunku do innych rówieśników. Głównym zamierzeniem było podniesienie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych przy zaangażowaniu wolontariuszy. Podczas wspólnych zabaw nastąpiła integracja między wolontariuszami a dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności.

         Aktywność fizyczna dostarcza radości i ułatwia integrację z innymi, pomaga wzmocnić samoocenę i poczucie własnej wartości. Zabawa trwała przez dwie godziny w wodzie następnie uczestnicy się przebrali i o 12:30 przyjechał autobus i odwiózł wszystkich do Zespołu Placówek. Atmosfera podczas wyjazdu była wspaniała. Wszyscy uczestnicy wrócili szczęśliwi i zadowoleni z wyjazdu.

Jakub Chomyszyn

Kukiełkowy Teatr Cieni

W tym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie realizowali projekt „WOLONTARIUSZE Z PASJĄ” wraz z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Jednym z jego etapów był „Kukiełkowy Teatr cieni”.

Od początku września podczas warsztatów wolontariusze tworzyli własnoręcznie wszystkie kukiełki i potrzebne rekwizyty oraz napisali scenariusz do sztuki. Na kolejnych próbach dołączyły do nich dzieci z Zespołu Placówek, które wcieliły się w niektórych bohaterów i pomogły przy realizacji spektaklu.

Efekty ich pracy mogliśmy zobaczyć 15 grudnia 2016 roku w Miejskim Domu Kultury. Odbył się tam Teatrzyk Cieni dla przedszkolaków z naszego miasta. Opowiedziano dwie krótkie historyjki o małym żółwiku Franklinie.

16 grudnia 2016 roku młodzież wybrała się do Ośrodka Opiekuńczo-Leczniczego „Ostoja” w Podemszczyźnie i tam przedstawiła pensjonariuszom krótki Kukiełkowy Teatr Cieni. Nasz pobyt zakończył się wspólnym kolędowaniem.

Podsumowaniem tego etapu projektu był wspólny wyjazd wolontariuszy oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek do Rzeszowa 22 grudnia 2016 do teatru „Maska”, tym razem uczestnicy projektu wcielili się w rolę widza. Mieliśmy okazje podziwiać spektakl „Opowieść Wigilijna” to dla nas wspaniałe wrażenia przed okresem świątecznym.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Patrycja Hass