03 gru 2017

Fascynujący świat normalizacji

Wykład przeprowadzili przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z Warszawy.

Warto wspomnieć, że normalizacja ma ogromy wpływ na każdą sferę naszego życia. 
Obecnie obejmuje już swym zasięgiem zagadnienia związane z logistyką, ekonomią, środowiskiem, bezpieczeństwem czy odpowiedzialnością społeczną. 
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak trudne byłoby nasze codzienne funkcjonowanie bez normalizacji. Dlatego przedstawiciele PKN pokazali w interesujący sposób zastosowanie normalizacji w codziennym życiu  oraz w pracy zawodowej.

Wykład w ciekawy sposób  przybliżył przyszłym logistykom i ekonomistom wiedzę z zakresu Polskich Norm, gdyż z pewnością w swojej przyszłej pracy będą wykorzystywać normy w mniejszym lub większym stopniu.