SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

 

Zadania doradcy zawodowego:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji dotyczących m.in. rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.
 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizacyjnych, przygotowujących uczniów do  świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
 7. Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego.

Etapy planowania kariery zawodowej:

 • poznanie siebie (czynniki wewnętrzne),
 • poznanie zawodów, rynku pracy (czynniki zewnętrzne),
 • poznanie ścieżek kształcenia i tendencji na rynku pracy,
 • podejmowanie decyzji – właściwe zaplanowanie kariery, czyli określenie drogi rozwoju zawodowego.

 

Czas pracy doradcy zawodowego:

 • wtorek od godz. 900 do godz. 1100
 • czwartek od godz. 800 do godz. 1300
 • piątek od godz. 800  do godz. 1300

 Możliwy jest również inny termin spotkania indywidualnego po osobistym uzgodnieniu z doradcą.

Zapraszam

Jolanta Dral


Zapraszamy na stronę Students.pl gdzie znajdziecie następujące informacje:

·  Ścieżki kariery: omówienie kierunków studiów, głównie pod kątem odpowiedzi na pytanie czym można się zajmować po ukończeniu danego kierunku. Do końca bieżącego roku opublikujemy artykuły na temat 30 najbardziej popularnych kierunków wśród maturzystów, więc warto odwiedzać nas na bieżąco.

·  Arkusze maturalne: arkusze maturalne w jednym miejscu i zaprezentowane w uporządkowany sposób.

·  Matura 2022: na tej stronie publikujemy najświeższe informacje dotyczące matury w roku 2022.

Linki prowadzą odpowiednio do podstron:

 

Czym jest Kierunkowskaz Kariery?

 

Kierunkowskaz Kariery to przestrzeń, w której możesz zdobyć wiedzę o kierunkach studiów, którymi jesteś zainteresowany. Poznasz opinie studentów i absolwentów, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem, ułatwią Ci podjęcie własnej decyzji odnośnie dalszego kierunku kształcenia. Słuchając historii gości, możesz zweryfikować, czy Twoje wyobrażenie o danym kierunku jest właściwe i na tej podstawie racjonalnie dokonać wyboru.

 

Dlaczego powstał kanał KIERUNKOWSKAZ KARIERY?

Wiele lat temu, gdy sam stałem przed wyborem kierunku studiów, zupełnie nie wiedziałem, czego dokładnie będę się uczył na poszczególnych kierunkach i jak będzie wyglądać moja kariera zawodowa. Informacje, które były dostępne na stronach internetowych uczelni, nie udzielały wyczerpujących odpowiedzi na moje pytania. Wiem, że wielu uczniów wciąż ma ten sam problem, co ja lata temu i z tego powodu zdecydowałem się stworzyć przestrzeń, w której mogą kompleksowo zapoznać się z kierunkiem, którym są zainteresowani i zaczerpnąć opinii od innych osób.


Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

Dnia 19 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego, Technikum Ekonomiczno – Geodezyjnego z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

Celem spotkania było przedstawienie oferty edukacyjnej uczelni na rok akademicki 2018/2019.


Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie

Dnia 17 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego, Technikum Ekonomiczno – Geodezyjnego z przedstawicielami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie.

Celem spotkania było przedstawienie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która jest efektem wnikliwych badań rynku pracy i potrzeb młodych ludzi.


„Moja pierwsza praca – prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy”

Dnia 17 listopada 2017r. odbyły się bezpłatne szkolenia młodzieży pt. „Moja pierwsza praca – prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy”, spotkanie zostało skierowane do młodych ludzi wkraczających na rynek pracy. W ramach szkolenia młodzież otrzymała publikację pt. „W Pierwszej Pracy” – Podstawy wiedzy o ochronie pracy – poradnik dla uczniów, autorstwa Michała Olesiaka i Dariusza Natkaniec. Książka jest praktycznym przewodnikiem dla osoby, która podejmuje zatrudnienie. Obejmuje ona zagadnienia związane z prawem pracy, wzbogacone o elementy z zakresu bezpieczeństw i higieny pracy, a także wybrane problemy dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Zajęcia przeprowadzone były w klasach maturalnych przez Firmę „BEZPAW” z Jarosławia wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


„Znajdź pomysł na siebie”

Dnia 19.10.2017r. odbyły się dwulekcyjne zajęcia pt. „„Znajdź pomysł na siebie”, które miały na celu zainspirować, zaintrygować i „wciągnąć” młodych ludzi w proces odważnego zmierzenia się z kluczowymi decyzjami dotyczącymi kierunku dalszej edukacji oraz wyboru zawodu.

Zajęcia przeprowadzone były w klasach maturalnych przez Pana Arkadiusza Nepelskiego przedstawiciela Stowarzyszenia EXPLORESS z Rzeszowa.


Salon Maturzystów

W dniu 21 września 2017 r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w „Salonie Maturzystów Perspektywy 2017”, który, jak co roku odbył się na terenie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. 

Nasi maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertą uczelni wyższych z Rzeszowa, Krakowa, Lublina, Wrocławia i Warszawy, a w sposób szczegółowy z wybranymi wydziałami Politechniki Rzeszowskiej. Pracownicy naukowi tej uczelni zaprezentowali uczniom „od środka” Wydział Chemiczny, Zarządzania, Matematyki i Fizyki Stosowanej, Elektrotechniki i Informatyki oraz Laboratorium Badań Konstrukcji na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.


Konkurs „Moja ścieżka rozwoju zawodowego”

Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie organizuje dla młodzieży w wieku 15 – 25 lat konkurs „Moja ścieżka rozwoju zawodowego”.

Celem konkursu jest:

 • kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania drogi edukacyjno – zawodowej i korzyści z tego płynących,
 • kształtowanie postaw otwartych na samorozwój i rozwój zawodowy,
 • zachęcanie młodych ludzi do planowania własnej kariery zawodowej.

Konkurs polega na opracowaniu przez uczestnika własnej, nigdzie wcześniej nie  publikowanej prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (maksymalnie 15 slajdów). Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 28 listopada 2016r.   

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się do doradcy zawodowego.

 

 

 


Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Dnia 17 listopada 2016r. odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego, Technikum Ekonomiczno – Geodezyjnego z  przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Celem spotkania było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat wyboru kierunków dalszego kształcenia.


Zajęcia w klasach maturalnych

W październiku i listopadzie 2016r. wśród uczniów klas maturalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Logistycznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego, Technikum Ekonomiczno– Geodezyjnego zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu orientacji zawodowej.

Zajęcia prowadzone były przez Panią Elżbietę Rozner – przedstawiciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie.

Uczniowie wypełniali kwestionariusze zainteresowań zawodowych, w następnej kolejności została dokonana ich analiza. Celem zajęć było zbadanie wśród maturzystów preferencji zawodowych zgodnych z ich zainteresowaniami.


PRACA SEZONOWA NA WAKACJACH W POWIECIE LUBACZOWSKIM – WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Pełnoletni uczniowie naszej szkoły zainteresowani znalezieniem zatrudnienia w okresie wakacyjnym proszeni są o zgłoszenie się do szkolnego doradcy zawodowego – Pani Jolanty Dral w celu wypełnienia ankiety rejestracyjnej.

Osoby, które wypełnią kwestionariusz zostaną zarejestrowane w Młodzieżowym Biurze Pracy OHP i będą informowane o zgłaszanych ofertach przez lokalnych pracodawców.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt.