08 mar 2018

KONKURSY PLASTYCZNE/GRAFICZNE

I. Konkursu na plakat z hasłem antynikotynowym
Organizatorem Konkursu na plakat z hasłem antynikotynowym jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie.
Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane w formacie A3 lub A2. 
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace (dotychczas niepublikowane).

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w terminie do 27 kwietnia 2018 r.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia.
  3. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.
  4. Zgłoszenie.

 

II. Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Martwa Natura” 2018.

Temat konkursu: martwa natura: kompozycja przedmiotów nieożywionych (np. kwiaty, naczynia, instrumenty, owoce itp.) 

Warunki uczestnictwa: 
-wykonanie przez ucznia nie więcej niż dwóch prac w wybranej technice: malarstwo, rysunek, grafika ,
-wymiary prac nie mogą przekraczać  70 x 100 cm.

Prace konkursowe należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w terminie do 27 kwietnia 2018 r.
Załączniki: 

  1. Regulamin konkursu.
  2. Metryczka.