08 cze 2018

Culture-Active Lessons

W ramach innowacji pedagogicznej, będącej jednocześnie projektem eTwinning, odbyły się kolejne 3 lekcje. Pierwsza przybliżyła uczestnikom wynalazki i odkrycia oraz sylwetki ich twórców. Uczniowie ze wszystkich krajów partnerskich przygotowali filmy lub prezentacje multimedialne na powyższy temat. Następnie, podczas wideokonferencji wcielili się w rolę wynalazców, wymyślając nowe, użyteczne przedmioty.

Kolejna lekcja poświęcona była muzyce, popularnym piosenkarzom oraz ulubionym utworom uczniów. Urządziliśmy konkurs wzorowany na Eurowizji, w którym, spośród piosenek polskich, czeskich, tureckich i włoskich, wytypowaliśmy tę najlepszą.

Tematem trzeciego spotkania online była rozmowa na temat przesądów najbardziej popularnych w krajach uczestników. Planowana jest jeszcze jedna lekcja dotycząca literatury polskiej i czeskiej.

Jedna z koordynatorek projektu, Vincenza Leone, zorganizowała w szkole w której pracuje seminarium dla nauczycieli pt: „ eTwinning for Inclusion and European Citizenship”, gdzie przedstawiła m.in. nasz projekt jako przykład dobrej praktyki. Filmy z wypowiedziami uczestników, zarówno nauczycieli jak i uczniów, były częścią wykładu.

Kolejnym przedsięwzięciem podczas którego zaprezentowano projekt, była Międzynarodowa Konferencja eTwinning w Rzymie, pt. „eTwinning School:a new learning organisation”, która odbyła się w dniach od 14 do 16 maja.

Zapraszamy na naszą stronę internetową na portalu Twinspace. Linki i hasło logowania znajdują się poniżej.

https://twinspace.etwinning.net/

Login: gość.zs.2

Hasło: ZSLubaczow