06 gru 2018

Założyliśmy klub krwiodawców

22 listopada 2018 roku, dla uczczenia 60-lecia Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły założyli klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Na spotkaniu organizacyjno-założycielskim obecnych było 15 osób.

Do naszej szkoły przybyli: prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Jan Potoniec oraz  wiceprezes tego Oddziału Zdzisław Wójcik. Prezes Potoniec przybliżył zebranym w szkolnej bibliotece szeroki wachlarz zagadnień związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Poruszył m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom. Zaprosił na www.pck.org.plwww.dawcomwdarze.pl. Przypomniał o korzystaniu przez Zasłużonych HDK ze zniżek na autobusy MZK, zniżek na leki, o wyjazdach do sanatorium, zakupach w aptekach czy korzystaniu z wizyt do lekarzy pierwszego kontaktu oraz do lekarzy specjalistów poza kolejnością.

Wiceprezes Wójcik omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz “Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując zainteresowanym do wglądu wymienione własne dokumenty. Chętni otrzymali czyste druki “Oświadczenia woli” z prośbą o przemyślenie tematu, a także zaproszenie na www.poltransplant.org.pl Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą. Na zakończenie spotkania podkreślił, że najlepszym “magazynem” krwi jest zdrowy człowiek. Zaznaczył, że świadomy dawca oddaje krew wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Zauważył też, że największe zapotrzebowanie na ten życiodajny lek jest w okresie wakacyjnym.

Podczas spotkania w bibliotece, jeszcze tego samego dnia, przy pomocy organizacyjnej wymienionych przedstawicieli OR PCK w Jarosławiu,  powstał klub HDK PCK  liczący 13 osób. Prezesem wybrano panią mgr Dorotę Wałczyk uczącą przedmiotów ekonomicznych, wiceprezesem Oliwię Rozwód. Sekretarzem klubu została Magda Turza, a skarbnikiem Joanna Babik.